Digital Marketing

Thay đổi avatar mặc định cho bình luận wordpress

Hiện nay, nhờ tích hợp gravatar nên các bình luận trên web bằng wordpress sẽ hiển thị ảnh đại diện mà người dùng lựa chọn khi đăng ký tài khoản gravatar.

Và tất nhiên, nếu email nhập bình luận chưa sử dụng gravatar thì ảnh đại diện mặc định sẽ được lấy từ Cài đặt – Thảo luận – Ảnh đại diện (Chắc nhiều người thấy số ảnh trong này quá ít và… xấu quá nhỉ?)

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa biểu tượng avatar cho các bình luận không sử dụng gravatar.

Nào, hãy phát triển:

Bước đầu tiên là tạo hình ảnh cho ảnh đại diện, kích thước 96 × 96 px hoặc nhỏ hơn phù hợp với trang web. Đặt tên cho hình ảnh bằng chữ thường và không có khoảng trắng. Trong ví dụ này, tôi lấy tên ảnh là “new-avatar.png” nếu bạn chọn tên hoặc định dạng ảnh khác như GIF, JPG, sau đó chỉnh sửa đường dẫn đến tệp đó.

Mình sẽ lưu file ảnh avatar này vào thư mục / Tên chủ đề / Hình ảnh / new-avatar.png

Ví dụ, tôi đã chọn hình ảnh này:

Tiếp theo, bạn phải thêm một đoạn mã và functions.php, tất nhiên, hãy lưu ý đến các functions.php đã sao lưu.

Thêm cái này vào functions.php:

if(!function_exists('custom_avatar')){
function custom_avatar($avatar_defaults){
$new_default_icon = get_bloginfo('template_directory') . '/images/new-avatar.png';
$avatar_defaults[$new_default_icon] = 'My Custom Avatar';
return $avatar_defaults;
	}
add_filter('avatar_defaults','custom_avatar');
}

Giải thích một chút /images/new-avatar.png là đường dẫn để lưu file ảnh đại diện.

Móc lọc avatar_defaults cho phép thêm hình đại diện mới

‘Hình đại diện tùy chỉnh của tôi’ – Là tên hình đại diện bạn muốn đặt có thể thay đổi tùy ý

Lưu và vào Cài đặt – Thảo luận bạn sẽ thấy thêm:

Hình 1

Và đây là kết quả:

Hình 3

5/5 – (1 phiếu bầu)


Marketing online


Thông tin thêm

Thay đổi avatar mặc định cho bình luận wordpress

#Thay #đổi #avatar #mặc #định #cho #bình #luận #wordpress
[rule_3_plain] #Thay #đổi #avatar #mặc #định #cho #bình #luận #wordpress

Hiện tại nhờ tích hợp gravatar mà những bình luận trên web sử dụng wordpress sẽ hiển thị avatar mà người dùng khi đăng ký tài khoản gravatar lựa chọn.
Và tất nhiên nếu email nhập trong bình luận chưa sử dụng gravatar thì avatar mặc định sẽ lấy từ Cài đặt – Thảo Luận – Ảnh đại diện ( Chắc không ít người thấy số lượng ảnh trong này quá ít và… quá xấu đúng không?)
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn sửa biểu tượng avatar cho bình luận không sử dụng gravatar.
Nào, triển thôi:
Bước đầu tiên tạo hình ảnh cho avatar, kích thước 96×96 px hoặc nhỏ hơn phù hợp với website. Đặt tên ảnh viết chữ thường và không được cách. Trong ví dụ này mình lấy tên ảnh là “new-avatar.png” nếu bạn chọn tên khác hoặc định dạng ảnh như GIF, JPG thì sửa lại đường dẫn tới file đó.
File ảnh avatar này mình sẽ lưu ở thư mục /Tên themes/Images/new-avatar.png
Mình ví dụ là mình chọn hình này :

Tiếp đến bạn phải thêm 1 đoạn code và functions.php, tất nhiên là lưu ý backup functions.php nhé.
Thêm đoạn này vào functions.php :
if(!function_exists(‘custom_avatar’)){
function custom_avatar($avatar_defaults){
$new_default_icon = get_bloginfo(‘template_directory’) . ‘/images/new-avatar.png’;
$avatar_defaults[$new_default_icon] = ‘My Custom Avatar’;
return $avatar_defaults;
}
add_filter(‘avatar_defaults’,’custom_avatar’);
}
Giải thích chút /images/new-avatar.png là đường dẫn lưu file avatar .
Filter hook avatar_defaults cho phép thêm avatar mới
‘My Custom Avatar’ – Là tên avatar bạn muốn đặt có thể thay đổi tùy ý ????
Save lại và vào Cài đặt – Thảo luận bạn sẽ thấy có thêm :

và đây là kết quả:

5/5 – (1 vote)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘7587’});
});
});
#Thay #đổi #avatar #mặc #định #cho #bình #luận #wordpress
[rule_2_plain] #Thay #đổi #avatar #mặc #định #cho #bình #luận #wordpress
[rule_2_plain] #Thay #đổi #avatar #mặc #định #cho #bình #luận #wordpress
[rule_3_plain]

#Thay #đổi #avatar #mặc #định #cho #bình #luận #wordpress

Hiện tại nhờ tích hợp gravatar mà những bình luận trên web sử dụng wordpress sẽ hiển thị avatar mà người dùng khi đăng ký tài khoản gravatar lựa chọn.
Và tất nhiên nếu email nhập trong bình luận chưa sử dụng gravatar thì avatar mặc định sẽ lấy từ Cài đặt – Thảo Luận – Ảnh đại diện ( Chắc không ít người thấy số lượng ảnh trong này quá ít và… quá xấu đúng không?)
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn sửa biểu tượng avatar cho bình luận không sử dụng gravatar.
Nào, triển thôi:
Bước đầu tiên tạo hình ảnh cho avatar, kích thước 96×96 px hoặc nhỏ hơn phù hợp với website. Đặt tên ảnh viết chữ thường và không được cách. Trong ví dụ này mình lấy tên ảnh là “new-avatar.png” nếu bạn chọn tên khác hoặc định dạng ảnh như GIF, JPG thì sửa lại đường dẫn tới file đó.
File ảnh avatar này mình sẽ lưu ở thư mục /Tên themes/Images/new-avatar.png
Mình ví dụ là mình chọn hình này :

Tiếp đến bạn phải thêm 1 đoạn code và functions.php, tất nhiên là lưu ý backup functions.php nhé.
Thêm đoạn này vào functions.php :
if(!function_exists(‘custom_avatar’)){
function custom_avatar($avatar_defaults){
$new_default_icon = get_bloginfo(‘template_directory’) . ‘/images/new-avatar.png’;
$avatar_defaults[$new_default_icon] = ‘My Custom Avatar’;
return $avatar_defaults;
}
add_filter(‘avatar_defaults’,’custom_avatar’);
}
Giải thích chút /images/new-avatar.png là đường dẫn lưu file avatar .
Filter hook avatar_defaults cho phép thêm avatar mới
‘My Custom Avatar’ – Là tên avatar bạn muốn đặt có thể thay đổi tùy ý ????
Save lại và vào Cài đặt – Thảo luận bạn sẽ thấy có thêm :

và đây là kết quả:

5/5 – (1 vote)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘7587’});
});
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button