Marketing Source

Recap workshop “Trực quan hóa dữ liệu với Google Data Studio”

Hội thảo “Trực quan hóa dữ liệu với Google Data Studio” đã diễn ra vào sáng Chủ nhật (11/8) với những nội dung chính như sau.

Hội thảo “Trực quan hóa dữ liệu với Google Data Studio”

Nội dung:

 • Tại sao phải trực quan hóa dữ liệu?
 • Giới thiệu về Google Data Studio
 • Tạo Báo cáo Tìm kiếm của Google với GDS
 • Marketing online – Công cụ phân tích

Tại sao phải trực quan hóa dữ liệu?

Hỏi & Đáp
Hỏi & Đáp

79% dữ liệu chỉ đưa ra là có, tương đối cảm tính, đầu vào sai và không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Trực quan hóa dữ liệu sẽ giúp dữ liệu được trực quan hóa (dễ nhìn, sinh động). Từ đó, bạn sẽ dễ dàng nhìn ra những hiểu biết sâu sắc, phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường,… Đặc biệt, trực quan hóa số liệu cũng là một bước có thể giải quyết câu chuyện lập báo cáo cuối tuần, cuối kỳ hay cuối kỳ. tháng. .

CÔNG CỤ XEM DỮ LIỆU PHẢI ĐỒNG Ý:

 • Tự động kết nối và lấy dữ liệu từ nhiều nguồn
 • Hỗ trợ các công thức để tính toán
 • Hỗ trợ nhiều loại bảng
 • Nhiều mẫu có sẵn
 • Dễ sử dụng
 • …… Và nó rẻ!

Giải pháp: Google Data Studio

Google Data Studio là công cụ giúp trực quan hóa dữ liệu thành Trang tổng quan và Báo cáo để dễ dàng tùy chỉnh, xem, phân tích và chia sẻ dữ liệu.

3 bước để sử dụng Google Data Studio:

 • Kết nối dữ liệu đầu vào
 • Trực quan hóa dữ liệu
 • Chia sẻ dữ liệu trực quan với nhóm, đối tác và khách hàng của bạn
Phân tích Marketing online
Phân tích Marketing online

Sử dụng Google Trang tính để kết nối dữ liệu với Google Data Studio: đổ dữ liệu vào một tệp trên Google Trang tính và sau đó đưa dữ liệu đó vào Google Data Studio.

Kinh nghiệm lập báo cáo với Google Data Studio

 • Xác định mục tiêu
 • Liệt kê các tiêu đề, trường và chỉ số liên quan
 • Xây dựng bảng báo cáo demo
 • Bản vẽ chính thức trên Google Data Studio

Cảm ơn bạn đã tham gia Workshop cùng Marketing online Digihub.

Marketing online


Thông tin thêm

Recap workshop “Trực quan hóa dữ liệu với Google Data Studio”

#Recap #workshop #Trực #quan #hóa #dữ #liệu #với #Google #Data #Studio
[rule_3_plain] #Recap #workshop #Trực #quan #hóa #dữ #liệu #với #Google #Data #Studio

Recap workshop “Trực quan hóa dữ liệu với Google Data Studio”
Workshop “Trực quan hóa dữ liệu với Google Data Studio” diễn ra vào sáng chủ nhật (11/8) với các nội dung chính như sau.

Workshop “Trực quan hóa dữ liệu với Google Data Studio”

Nội dung:

Tại sao cần Trực Quan hóa dữ liệu?Giới thiệu về Google Data StudioXây dựng Report Google Search với GDS Marketing online – Analytics Tools

Tại sao cần trực quan hóa dữ liệu?

Q&A

79 % dữ liệu chỉ làm cho có, tương đối cảm tính, nhập sai sót và không thể ra được quyết định gì.

Trực quan hóa dữ liệu sẽ giúp dữ liệu đươc trực quan (dễ nhìn, sinh động). Từ đó, bạn sẽ dễ nhìn ra được insight, phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường,… Đặc biệt, trực quan hóa dữ liệu cũng là bước có thể giải quyết cho câu chuyện làm report cuối tuần, cuối kì hoặc cuối tháng. 

CÔNG CỤ GIÚP TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU, CÔNG CỤ ĐÓ PHẢI THỎA:

Tự động kết nối và kéo dữ liệu từ nhiều nguồn vềHỗ trợ các công thức để tính toánHỗ trợ nhiều loại bảng biểuNhiều Template có sẵnDễ dàng sử dụng……Và nó rẻ !

Giải pháp: Google Data Studio

Google Data Studio là công cụ giúp trực quan hóa dữ liệu thành Dashboard và Report để dễ dàng tùy biến, xem, phân tích và chia sẻ dữ liệu.

3 bước sử dụng Google Data Studio:

Kết nối dữ liệu đầu vàoTrực quan dữ liệu Chia sẽ dữ liệu đã trực quan với team, đối tác, khách hàng

Marketing online Analytics

Sử dụng Google Sheet để kết nối dữ liệu vào Google Data Studio: đổ số liệu vào file trên Google Sheet sau đó đưa vào Google Data Studio.

Kinh nghiệm làm report với Google Data Studio

Xác định mục đíchLiệt kê các đề mục, trường (dimension), chỉ số (metric) liên quanXây dựng bảng report demoVẽ chính thức lên Google Data Studio

Cảm ơn bạn đã tham gia Workshop cùng Marketing online Digihub.

#Recap #workshop #Trực #quan #hóa #dữ #liệu #với #Google #Data #Studio
[rule_2_plain] #Recap #workshop #Trực #quan #hóa #dữ #liệu #với #Google #Data #Studio
[rule_2_plain] #Recap #workshop #Trực #quan #hóa #dữ #liệu #với #Google #Data #Studio
[rule_3_plain]

#Recap #workshop #Trực #quan #hóa #dữ #liệu #với #Google #Data #Studio

Recap workshop “Trực quan hóa dữ liệu với Google Data Studio”
Workshop “Trực quan hóa dữ liệu với Google Data Studio” diễn ra vào sáng chủ nhật (11/8) với các nội dung chính như sau.

Workshop “Trực quan hóa dữ liệu với Google Data Studio”

Nội dung:

Tại sao cần Trực Quan hóa dữ liệu?Giới thiệu về Google Data StudioXây dựng Report Google Search với GDS Marketing online – Analytics Tools

Tại sao cần trực quan hóa dữ liệu?

Q&A

79 % dữ liệu chỉ làm cho có, tương đối cảm tính, nhập sai sót và không thể ra được quyết định gì.

Trực quan hóa dữ liệu sẽ giúp dữ liệu đươc trực quan (dễ nhìn, sinh động). Từ đó, bạn sẽ dễ nhìn ra được insight, phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường,… Đặc biệt, trực quan hóa dữ liệu cũng là bước có thể giải quyết cho câu chuyện làm report cuối tuần, cuối kì hoặc cuối tháng. 

CÔNG CỤ GIÚP TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU, CÔNG CỤ ĐÓ PHẢI THỎA:

Tự động kết nối và kéo dữ liệu từ nhiều nguồn vềHỗ trợ các công thức để tính toánHỗ trợ nhiều loại bảng biểuNhiều Template có sẵnDễ dàng sử dụng……Và nó rẻ !

Giải pháp: Google Data Studio

Google Data Studio là công cụ giúp trực quan hóa dữ liệu thành Dashboard và Report để dễ dàng tùy biến, xem, phân tích và chia sẻ dữ liệu.

3 bước sử dụng Google Data Studio:

Kết nối dữ liệu đầu vàoTrực quan dữ liệu Chia sẽ dữ liệu đã trực quan với team, đối tác, khách hàng

Marketing online Analytics

Sử dụng Google Sheet để kết nối dữ liệu vào Google Data Studio: đổ số liệu vào file trên Google Sheet sau đó đưa vào Google Data Studio.

Kinh nghiệm làm report với Google Data Studio

Xác định mục đíchLiệt kê các đề mục, trường (dimension), chỉ số (metric) liên quanXây dựng bảng report demoVẽ chính thức lên Google Data Studio

Cảm ơn bạn đã tham gia Workshop cùng Marketing online Digihub.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button