Digital Marketing

Mô hình 4Ps trong Marketing là gì?

Để có cái nhìn rõ hơn về sản phẩm, mô hình 4Ps trong Marketing đã ra đời. Cùng với sự phát triển của Digital Marketing, hiện nay nó đã mở rộng lên 7Ps. Hãy cùng tìm hiểu chữ ‘P là gì và ý nghĩa của chúng nhé!

Mô hình 4P

4P cơ bản bao gồm Product (sản phẩm), Price (giá cả), Place (địa điểm / kênh phân phối) và Promotion (khuyến mãi).

Mô hình 4Ps cơ bản trong Marketing

Mô hình 4Ps ngày nay được mở rộng thành 7Ps
Nguồn ảnh: Cô Nguyễn Hồng Ly – Giảng viên marketingonline Skillking

Mô hình 4Ps ngày nay được mở rộng thành 7Ps với các yếu tố mới như

  • Mọi người
  • Quy trình
  • Môi trường vật lý

Mỗi sản phẩm cần dựa vào mô hình 4Ps để phân tích ưu điểm và đưa ra chiến lược phát triển cho từng chữ ‘P’. Các nhà tiếp thị kỹ thuật số cần hiểu rõ hơn các yếu tố của sản phẩm để tìm ra hướng đi khác biệt so với các đối thủ cùng ngành.

Marketing online


Thông tin thêm

Mô hình 4Ps trong Marketing là gì?

#Mô #hình #4Ps #trong #Marketing #là #gì
[rule_3_plain] #Mô #hình #4Ps #trong #Marketing #là #gì

Để có cái nhìn rõ hơn về sản phẩm, mô hình 4Ps trong Marketing ra đời. Cùng với sự phát triển của Digital Marketing hiện nay đã mở rộng thành 7Ps. Hãy cùng tìm hiểu xem các ‘P’ là gì và có ý nghĩa gì nhé!
Mô hình 4P
4Ps cơ bản bao gồm Product (sản phẩm), Price (giá), Place (địa điểm/ kênh phân phối) và Promotion (quảng bá)

Mô hình 4Ps cơ bản trong Marketing

Mô hình 4Ps ngày nay được mở rộng thành 7Ps
Nguồn ảnh: Cô Nguyễn Hồng Ly – Giảng viên marketingonline Skillking

Mô hình 4Ps ngày nay được mở rộng thành 7Ps với các yếu tố mới như

People (Con người)
Process (Quy trình) 
Physical Environment (Cơ sở vật chất)

Mỗi sản phẩm đều cần dựa vào mô hình 4Ps để phân tích lợi thế và đưa ra các chiến lược phát triển cho từng ‘P’. Người làm Digital Marketing càng cần phải hiểu rõ các yếu tố của sản phẩm để tìm ra hướng đi riêng khác biệt so với những đối thủ khác cùng ngành.

#Mô #hình #4Ps #trong #Marketing #là #gì
[rule_2_plain] #Mô #hình #4Ps #trong #Marketing #là #gì
[rule_2_plain] #Mô #hình #4Ps #trong #Marketing #là #gì
[rule_3_plain]

#Mô #hình #4Ps #trong #Marketing #là #gì

Để có cái nhìn rõ hơn về sản phẩm, mô hình 4Ps trong Marketing ra đời. Cùng với sự phát triển của Digital Marketing hiện nay đã mở rộng thành 7Ps. Hãy cùng tìm hiểu xem các ‘P’ là gì và có ý nghĩa gì nhé!
Mô hình 4P
4Ps cơ bản bao gồm Product (sản phẩm), Price (giá), Place (địa điểm/ kênh phân phối) và Promotion (quảng bá)

Mô hình 4Ps cơ bản trong Marketing

Mô hình 4Ps ngày nay được mở rộng thành 7Ps
Nguồn ảnh: Cô Nguyễn Hồng Ly – Giảng viên marketingonline Skillking

Mô hình 4Ps ngày nay được mở rộng thành 7Ps với các yếu tố mới như

People (Con người)
Process (Quy trình) 
Physical Environment (Cơ sở vật chất)

Mỗi sản phẩm đều cần dựa vào mô hình 4Ps để phân tích lợi thế và đưa ra các chiến lược phát triển cho từng ‘P’. Người làm Digital Marketing càng cần phải hiểu rõ các yếu tố của sản phẩm để tìm ra hướng đi riêng khác biệt so với những đối thủ khác cùng ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button