Tư vấn mua bán xe

Mẫu Giấy Khai Đăng Ký Xe Theo Thông Tư 58/2020/TT-BCA

Mẫu đăng ký xe ban hành kèm theo Thông tư 58/2020 / TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 5 2020 thay thế mẫu ban hành tại Thông tư số 15/2014 / TT-BCA ngày 04 tháng 4 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công cụ. sự đăng ký.

Giấy đăng ký xe vận dụng trong trường hợp nào?

Tờ khai đăng ký xe này (Mẫu số 01 Thông tư 58/2020 / TT-BCA) vận dụng cho việc tiến hành khai đăng ký xe tại các cơ quan đăng ký xe trên toàn quốc; như: Phòng CSGT; Cục Cảnh sát Giao thông; Công an quận, huyện, thị xã, thành thị thuộc tỉnh; hoặc khai báo đăng ký xe online.

Giấy đăng ký xe này (Mẫu số 01 Thông tư 58/2020 / TT-BCA) vận dụng đối với các trường hợp cấp, thu hồi đăng ký, biển số công cụ giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm: Xe oto; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi oto, máy kéo; xe mô tô 2 bánh; xe mô tô 3 bánh; xe mô tô (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu gần giống; Xe cảnh sát chuyên dùng dùng cho mục tiêu an ninh. Tất cả đều sử dụng tờ khai đăng ký xe này.

Thông tin cụ thể về Giấy chứng thực đăng ký xe theo Thông tư 58/2020 / TT-BCA

Mẫu Giấy Khai Đăng Ký Xe Theo Thông Tư 58/2020/TT-BCA

TẢI FILE KHAI BÁO ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ XE.

Nhấp vào đây để tải về tệp.

2/5 – (1 phiếu bầu)


Thông tin thêm

Mẫu Giấy Khai Đăng Ký Xe Theo Thông Tư 58/2020/TT-BCA

#Mẫu #Giấy #Khai #Đăng #Ký #Theo #Thông #Tư #582020TTBCA
[rule_3_plain] #Mẫu #Giấy #Khai #Đăng #Ký #Theo #Thông #Tư #582020TTBCA

Mẫu giấy khai đăng ký xe phát hành kèm theo thông tư 58/2020/TT-BCA, có hiệu lực thi hành từ khi ngày 01 tháng 08 5 2020 thay thế cho biểu mẫu phát hành trong Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

Mẫu giấy khai đăng ký xe vận dụng cho trường hợp nào?

Mẫu giấy khai đăng ký xe (Mẫu số 01 của thông tư 58/2020/TT-BCA) này, vận dụng cho việc tiến hành khai đăng ký xe tại các cơ quan đăng ký xe trên toàn quốc; như: Cục Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát giao thông; Công an huyện, quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh; hoặc khai đăng ký xe theo bề ngoài online.

Mẫu giấy khai đăng ký xe (Mẫu số 01 của thông tư 58/2020/TT-BCA) này vận dụng cho trường hợp cấp, thu hồi đăng ký, biển số công cụ giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm: Xe oto; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi oto, máy kéo; xe mô tô 2 bánh; xe mô tô 3 bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu gần giống; xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mục tiêu an ninh. Đều sử dụng mẫu giấy kê khai đăng ký xe này.

Chi Tiết Giấy Khai Đăng Ký Xe Theo Thông Tư 58/2020/TT-BCA

TẢI FILE GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE.

Click tải file tại đây.

2/5 – (1 đánh giá)

#Mẫu #Giấy #Khai #Đăng #Ký #Theo #Thông #Tư #582020TTBCA
[rule_2_plain] #Mẫu #Giấy #Khai #Đăng #Ký #Theo #Thông #Tư #582020TTBCA
[rule_2_plain] #Mẫu #Giấy #Khai #Đăng #Ký #Theo #Thông #Tư #582020TTBCA
[rule_3_plain]

#Mẫu #Giấy #Khai #Đăng #Ký #Theo #Thông #Tư #582020TTBCA

Mẫu giấy khai đăng ký xe phát hành kèm theo thông tư 58/2020/TT-BCA, có hiệu lực thi hành từ khi ngày 01 tháng 08 5 2020 thay thế cho biểu mẫu phát hành trong Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

Mục lục bài viết
hiện

1
Mẫu giấy khai đăng ký xe vận dụng cho trường hợp nào?

2
Chi Tiết Giấy Khai Đăng Ký Xe Theo Thông Tư 58/2020/TT-BCA

3
TẢI FILE GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE.

Mẫu giấy khai đăng ký xe vận dụng cho trường hợp nào?

Mẫu giấy khai đăng ký xe (Mẫu số 01 của thông tư 58/2020/TT-BCA) này, vận dụng cho việc tiến hành khai đăng ký xe tại các cơ quan đăng ký xe trên toàn quốc; như: Cục Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát giao thông; Công an huyện, quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh; hoặc khai đăng ký xe theo bề ngoài online.

Mẫu giấy khai đăng ký xe (Mẫu số 01 của thông tư 58/2020/TT-BCA) này vận dụng cho trường hợp cấp, thu hồi đăng ký, biển số công cụ giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm: Xe oto; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi oto, máy kéo; xe mô tô 2 bánh; xe mô tô 3 bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu gần giống; xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mục tiêu an ninh. Đều sử dụng mẫu giấy kê khai đăng ký xe này.

Chi Tiết Giấy Khai Đăng Ký Xe Theo Thông Tư 58/2020/TT-BCA

TẢI FILE GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE.

Click tải file tại đây.

2/5 – (1 đánh giá)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button