Digital Marketing

Loại bỏ thanh Handheld navigation bar theme Storefront

Chủ đề thanh điều hướng cầm tay Mặt tiền cửa hàng

Trong bài viết này, tôi hướng dẫn bạn cách xóa thanh điều hướng Cầm tay trong chủ đề Mặt tiền cửa hàng.

Thanh này làm gì?

Thanh điều hướng Cầm tay luôn được ghim ở cuối màn hình khi bạn truy cập trang web trên thiết bị di động (sử dụng chủ đề Mặt tiền cửa hàng). Có 3 nhiệm vụ:

  • Hiển thị trạng thái giỏ hàng, cụ thể có bao nhiêu mặt hàng được chọn;
  • Cho phép tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi;
  • Cho phép truy cập nhanh vào trang tài khoản.

Hoặc như vậy, nhưng tại sao lại xóa nó?

Tùy vào mục đích của người dùng, đôi khi chỉ vì không thích chúng ta nên xóa nó đi, hoặc nó chiếm một phần không gian màn hình.

Và cũng có trường hợp bạn không cần nó như một trang tiếp thị liên kết, người dùng không mua hàng ở trang web đó mà mua ở trang khác.

Cách xóa thanh điều hướng Cầm tay trong chủ đề Mặt tiền cửa hàng

Để thực hiện việc này, hãy chèn mã sau vào cuối tệp functions.php của chủ đề Storefront và lưu nó.

add_action( 'init', 'jk_remove_storefront_handheld_footer_bar' );

function jk_remove_storefront_handheld_footer_bar() {
remove_action( 'storefront_footer', 'storefront_handheld_footer_bar', 999 );
}

Vậy là xong, bây giờ bạn có thể mở trang web trên điện thoại và xem thành quả nhé!

Bài viết liên quan

  • Hiển thị hơn 3 sản phẩm mới được đăng trên trang chủ chủ đề Storefront
  • Thay đổi số sản phẩm có liên quan trong chủ đề Mặt tiền cửa hàng
  • Hiển thị hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ chủ đề Mặt tiền cửa hàng

4.6 / 5 – (5 phiếu bầu)


Marketing online


Thông tin thêm

Loại bỏ thanh Handheld navigation bar theme Storefront

#Loại #bỏ #thanh #Handheld #navigation #bar #theme #Storefront
[rule_3_plain] #Loại #bỏ #thanh #Handheld #navigation #bar #theme #Storefront

Thanh handheld navigation bar theme Storefront
Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách loại bỏ thanh Handheld navigation bar trong theme Storefront.
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Thanh này có tác dụng gì ?2 Hay như vậy nhưng vì sao lại xóa nó ?3 Cách xóa thanh Handheld navigation bar trong theme Storefront4 Bài viết liên quan
Thanh này có tác dụng gì ?
Thanh Handheld navigation bar luôn ghim ở vị trí dưới cùng của màn hình khi bạn truy cập website trên di động (dùng theme Storefront). Có 3 nhiệm vụ:

Hiển thị trạng thái giỏ hàng, cụ thể là có bao nhiêu món hàng đã chọn;
Cho phép tìm kiếm sản phẩm nhanh, mọi lúc mọi nơi;
Cho phép truy cập nhanh vào trang tài khoản.

Hay như vậy nhưng vì sao lại xóa nó ?
Tùy mục đích của người dùng cả thôi, đôi khi chỉ vì ta không thích nên xóa đi, hay nó làm tốn một phần không gian màn hình.
Và cũng có trường hợp không cần nó như dùng làm site tiếp thị liên kết, người dùng không mua sản phẩm trên website đó mà mua ở một site khác.
Cách xóa thanh Handheld navigation bar trong theme Storefront
Để thực hiện, bạn chèn đoạn code dưới đây vào cuối file functions.php của theme Storefront và lưu lại là được.
add_action( ‘init’, ‘jk_remove_storefront_handheld_footer_bar’ );

function jk_remove_storefront_handheld_footer_bar() {
remove_action( ‘storefront_footer’, ‘storefront_handheld_footer_bar’, 999 );
}
Như vậy là xong rồi đấy, bây giờ bạn có thể mở website trên điện thoại và xem kết quả nhé !
Bài viết liên quan

Hiển thị nhiều hơn 3 sản phẩm mới đăng trên trang chủ theme Storefront
Thay đổi số sản phẩm liên quan trong theme Storefront
Hiển thị nhiều hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ theme Storefront

4.6/5 – (5 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘10080’});
});
});
#Loại #bỏ #thanh #Handheld #navigation #bar #theme #Storefront
[rule_2_plain] #Loại #bỏ #thanh #Handheld #navigation #bar #theme #Storefront
[rule_2_plain] #Loại #bỏ #thanh #Handheld #navigation #bar #theme #Storefront
[rule_3_plain]

#Loại #bỏ #thanh #Handheld #navigation #bar #theme #Storefront

Thanh handheld navigation bar theme Storefront
Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách loại bỏ thanh Handheld navigation bar trong theme Storefront.
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Thanh này có tác dụng gì ?2 Hay như vậy nhưng vì sao lại xóa nó ?3 Cách xóa thanh Handheld navigation bar trong theme Storefront4 Bài viết liên quan
Thanh này có tác dụng gì ?
Thanh Handheld navigation bar luôn ghim ở vị trí dưới cùng của màn hình khi bạn truy cập website trên di động (dùng theme Storefront). Có 3 nhiệm vụ:

Hiển thị trạng thái giỏ hàng, cụ thể là có bao nhiêu món hàng đã chọn;
Cho phép tìm kiếm sản phẩm nhanh, mọi lúc mọi nơi;
Cho phép truy cập nhanh vào trang tài khoản.

Hay như vậy nhưng vì sao lại xóa nó ?
Tùy mục đích của người dùng cả thôi, đôi khi chỉ vì ta không thích nên xóa đi, hay nó làm tốn một phần không gian màn hình.
Và cũng có trường hợp không cần nó như dùng làm site tiếp thị liên kết, người dùng không mua sản phẩm trên website đó mà mua ở một site khác.
Cách xóa thanh Handheld navigation bar trong theme Storefront
Để thực hiện, bạn chèn đoạn code dưới đây vào cuối file functions.php của theme Storefront và lưu lại là được.
add_action( ‘init’, ‘jk_remove_storefront_handheld_footer_bar’ );

function jk_remove_storefront_handheld_footer_bar() {
remove_action( ‘storefront_footer’, ‘storefront_handheld_footer_bar’, 999 );
}
Như vậy là xong rồi đấy, bây giờ bạn có thể mở website trên điện thoại và xem kết quả nhé !
Bài viết liên quan

Hiển thị nhiều hơn 3 sản phẩm mới đăng trên trang chủ theme Storefront
Thay đổi số sản phẩm liên quan trong theme Storefront
Hiển thị nhiều hơn 3 danh mục sản phẩm trên trang chủ theme Storefront

4.6/5 – (5 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘10080’});
});
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button