Chưa phân loại

Kích thước thùng xe tải 5 tấn tổng hợp mới nhất

Hiện tại, dòng xe tải 5 tạ khá bình thường, để cung ứng bạn trong việc tra cứu thông tin trong giai đoạn chọn sắm xe tải. Xe Tải Sài Gòn xin tổng hợp thông tin cụ thể, kích tấc các loại xe tải 5 tạ trên thị phần ngày nay.

Kích tấc thùng xe tải Fuso 5 tấn, FUSO FA / FI

 • Kích tấc thùng xe tải 5 tấn FUSO FI 1317RL Gắn Cẩu: 6070 x 2185 x 580mm
 • Kích tấc thùng xe tải 4,4 tấn FUSO FA 1014RL Xe Đầu Kéo, Xe Đầu Kéo: 5780 x 2280mm
 • Kích tấc thùng xe tải 4.5 tấn FUSO FA 1014R Xe Tải, Đầu Kéo: 5220 x 2280mm
 • Kích tấc thùng xe tải 4.5 tấn FUSO FA 1014RL Gắn Cẩu: 5220 x 2210 x 550mm
 • Kích tấc sơ sinh thùng xe tải 5,45 tấn FUSO FA 1014RL thùng mui bạt: 5900 x 2220 x 780 / 25mm

Xem thêm bảng giá xe tải Fuso cụ thể.

Kích tấc thùng xe tải Hino 5 tấn, Hino 300

Xe tải Hino XZU730L thùng đông lạnh 4,35 tấn

 • Kích tấc thùng xe tải HINO XZU342L 5 tấn Thùng kín: 4500 x 1860 x 1850mm
 • Kích tấc thùng xe tải HINO XZU342L 5 tấn Thùng Kín: 3930 x 1840 x 380
 • Kích tấc thùng xe tải HINO 5 tấn XZU342L Thùng Lửng: 4500 x 1850 x 500mm
 • Kích tấc thùng xe tải HINO XZU342L 5 tấn Thùng mui bạt: 4500 x 1860 x 730 / 1850mm
 • Kích tấc thùng xe tải HINO XZU730L 5 tấn Thùng Lửng: 5600 x 2050 x 520mm
 • Kích tấc thùng xe tải HINO XZU730L 5 tấn Thùng mui bạt: 5550 x 2050 x 730 / 1965mm
 • Kích tấc thùng xe tải 4.3 tấn HINO XZU730L Thùng kín: 5600 x 2060 x 1960mm
 • Kích tấc thùng xe tải 4.35 tấn HINO XZU730L Thùng đông lạnh: 5600 x 2000 x 1960mm
 • Kích tấc thùng xe tải 4,4 tấn HINO XZU342L Chở Gia Cầm: 4500 x 1870 x 2000
 • Kích tấc thùng xe tải 4T5 HINO XZU342L Xitec Xăng: 4.020 / 3.800 x 1.780 x 1.080
 • Kích tấc thùng xe tải 4T5 HINO XZU342L Xitec Xăng: 3.440 / 3.240 x 1.810 x 1.260
 • Kích tấc thùng xe tải 4 tấn rưỡi HINO XZU342L Thùng kín Composite: 4300 x 1830 x 1850mm
 • Kích tấc thùng xe tải 4.5 tấn HINO XZU342L Đông Lạnh: 4300 x 1830 x 1850mm
 • Kích tấc thùng xe ben 4T5 HINO XZU342L: 3300 x 1860 x 590
 • Kích tấc lòng thùng xe tải 4T65 HINO XZU730L Bao Trên: 5620 x 2000 x 1970mm
 • Kích tấc xe ben 4.65 tấn Xe ben HINO XZU342L: 3.300 x 1.900 / 1.600 x 600/460
 • Kích tấc thùng xe tải 4,75 tấn HINO XZU730L Thùng kín: 5600 x 2050 x 1965mm
 • Kích tấc thùng xe tải 4,75 tấn HINO XZU342L Thùng đông lạnh: 4350 x 1840 x 1850mm
 • Kích tấc thùng xe tải 4,8 tấn HINO XZU342L Bao On: 4350 x 1840 x 1850mm
 • Kích tấc thùng xe tải HINO XZU342L 4.850Kg thùng mui bạt: 4300 x 1850 x 740 / 1850mm

Xem bảng giá xe tải Hino giá rẻ

Kích tấc thùng xe tải ISUZU 5 tấn

Xe tải ISUZU thùng kín đẹp, tải trọng 5 tấn, NPR

 • Kích tấc thùng xe tải ISUZU NQR75LE4 5 tấn Bao Trên thùng: 5650 x 2100 x 2050mm
 • Kích tấc thùng xe tải ISUZU NQR75LE4 trọng tải 5 tấn thùng đông lạnh: 5600 x 2050 x 2050mm
 • Kích tấc thùng xe tải ISUZU NQR75ME4, trọng tải 5 tấn Gia súc: 5980 x 2100 x 2150mm
 • Kích tấc thùng xe tải ISUZU 5 tấn NQR75LE4 Thùng lửng: 5700 x 2135 x 535mm
 • Kích tấc thùng xe tải ISUZU NQR75LE4 5 tấn: 5700 x 2135 x 735 / 2050mm
 • Kích tấc thùng xe tải 5T ISUZU NQR75LE4 Thùng kín: 5700 x 2135 x 2050mm
 • Kích tấc thùng xe tải 5 tấn ISUZU NQR75ME4 Phù hiệu: 6150 x 2135 x 535mm
 • Kích tấc thùng xe tải ISUZU 5T NQR75ME4: 6150 x 2135 x 735 / 2050mm
 • Kích tấc thùng xe tải ISUZU 5T NQR75ME4 Thùng kín: 6150 x 2135 x 2050mm
 • Kích tấc thùng xe tải ISUZU 5T NQR75ME4 Thùng kín và Nâng tải: 5920 x 2135 x 2050mm
 • Kích tấc thùng xe tải ISUZU 5T NQR75ME4 Thùng đông lạnh: 6100 x 2030 x 2020mm
 • Kích tấc thùng xe tải ISUZU NQR75LE4 5T2: 5600 x 2135 x 2050mm
 • Kích tấc thùng xe tải 5,2 tấn ISUZU NQR75ME4 thùng mui bạt: 6210 x 20 x 765 / 2050mm
 • Kích tấc thùng xe tải 5.3 tấn ISUZU NQR75ME4 Bao On: 6100 x 2030 x 2020mm
 • Kích tấc thùng xe ben ISUZU NQR75ME4 5T3: 6250 x 2100 x 730 / 2050mm
 • Kích tấc xe tải 4.3 tấn ISUZU NQR75LE4 Gắn cẩu Unic 3 tấn: 4850 x 2110 x 400mm
 • Kích tấc thùng xe tải 4,35 tấn ISUZU NQR75ME4 Gắn Cẩu, Hố Nâng: 5530 x 2100 x 440mm
 • Kích tấc thùng xe tải 4,45 tấn ISUZU NQR75ME4 Chở Gia Cầm: 5990 x 2150 x 2300mm
 • Kích tấc thùng xe tải ISUZU NQR75ME4 4,5 tấn Xe máy: 6050 x 2100 x 2470mm
 • Kích tấc thùng xe 4,6 tấn ISUZU NQR75LE4 Chở Gia Cầm: 5750 x 2180 x 2200mm
 • Kích tấc thùng xe tải 4,8 tấn ISUZU NQR75ME4 Pallet: 6340 x 2150 x 2450mm

Kích tấc thùng xe tải Thaco Ollin 5 tấn

Xe tải Ollin M4 thế hệ mới

 • Kích tấc thùng xe ben 4,5 tấn THACO OLLIN500.E4 Máy ép rác: 2.830 / 2.620 x 1.780 x 1.610mm
 • Kích tấc thùng xe tải 5 tấn THACO OLLIN500.E4 Thùng kín: 4350 x 2020 x 1970mm
 • Kích tấc thùng xe tải 4,9 tấn THACO OLLIN500.E4 Thùng bạt: 4350 x 2020 x 680 / 1970mm
 • Kích tấc thùng xe tải 5 tấn THACO OLLIN720.E4 Máy ép rác: 3.200 / 3.030 x 1.980 x 1.700mm
 • Kích tấc thùng xe tải 5T THACO OLLIN500.E4 Thùng lửng: 4350 x 2020 x 400mm
 • Kích tấc sơ sinh thùng xe tải 5,2 tấn THACO OLLIN720.E4 Xe Đầu Kéo: 5950 x 2100mm
 • Kích tấc thùng xe tải 5T5 THACO OLLIN500.E4 Xitec Hút chất thải: 3.630 / 2.950 x 1.450 x 1.450mm

Xem giá xe tải Thaco Ollin mới nhất.

Kích tấc xe tải VEAM 5 tấn

 • Kích tấc thùng xe tải 4,5 tấn VEAM VT750 Thùng kín: 6060 x 1900 x 1870mm
 • Kích tấc thùng xe tải VEAM 5 tấn VT750 Thùng lửng: 6075 x 1930 x 525mm
 • Kích tấc thùng xe tải 5T4 tấn VEAM VPT880 Chở Xe: 9800 x 2250 x 3170 / 2830mm

Hãy bình chọn bài viết!

5/5 – (2 phiếu bầu)

Bài viết hữu dụng! San sẻ ngay hiện thời!

5/5 – (2 phiếu bầu)


Thông tin thêm

Kích tấc thùng xe tải 5 tấn tổng hợp mới nhất

#Kích #thước #thùng #tải #tấn #tổng #hợp #mới #nhất
[rule_3_plain] #Kích #thước #thùng #tải #tấn #tổng #hợp #mới #nhất

Hiện tại dòng xe tải 5 tấn khá được ưa thích, để cung ứng các bạn tra cứu thông tin trong giai đoạn sắm xe tải. Xe Tải Sài Gòn tổng hợp cụ thể, kích tấc thùng xe tải 5 tấn trên thị phần ngày nay.

Nội dung bài viết

Kích tấc thước thùng xe tải Fuso 5 tấn, FUSO FA/FIKích thước thùng xe tải 5 tấn FUSO FI 1317RL Gắn Cẩu: 6070 x 2185 x 580mmKích thước thùng xe tải 4.4 tấn FUSO FA 1014RL Chở Ô Tô, Kéo Ô Tô: 5780 x 2280mmKích thước thùng xe tải 4.5 tấn FUSO FA 1014R Chở Ô Tô, Kéo Ô Tô: 5220 x 2280mmKích thước thùng xe tải 4.5 tấn FUSO FA 1014RL Gắn Cẩu: 5220 x 2210 x 550mmKích thước thùng xe tải 5.45 tấn FUSO FA 1014RL Thùng Mui Bạt: 5900 x 2220 x 780/25mmXem thêm bảng giá xe tải Fuso cụ thể.

Kích tấc thùng xe tải Hino 5 tấn, Hino 300

Kích tấc thùng xe tải HINO XZU342L 5 tấn thùng Thùng Kín: 4500 x 1860 x 1850mmKích thước thùng xe tải HINO XZU342L 5 tấn Chở Kính: 3930 x 1840 x 380Kích thước thùng xe tải HINO 5 tấn XZU342L Thùng Lửng: 4500 x 1850 x 500mmKích thước thùng xe tải HINO XZU342L 5 tấn Thùng Mui Bạt: 4500 x 1860 x 730/1850mmKích thước thùng xe tải HINO XZU730L 5 tấn Thùng Lửng: 5600 x 2050 x 520mmKích thước thùng xe tải HINO XZU730L 5 tấn Thùng Mui Bạt: 5550 x 2050 x 730/1965mmKích thước thùng xe tải 4.3 tấn HINO XZU730L thùng Kín Bửng Nâng: 5600 x 2060 x 1960mmKích thước thùng xe tải 4.35 tấn HINO XZU730L thùng Đông Lạnh: 5600 x 2000 x 1960mmKích thước thùng xe tải 4.4 tấn HINO XZU342L Chở Gia Cầm: 4500 x 1870 x 2000Kích thước thùng xe tải 4T5 HINO XZU342L Xitec Chở Xăng: 4.020/3.800 x 1.780 x 1.080Kích thước thùng xe tải 4T5 HINO XZU342L Xitec Chở Xăng: 3.440/3.240 x 1.810 x 1.260Kích thước thùng xe tải 4 tấn rưỡi HINO XZU342L Thùng Kín Composite: 4300 x 1830 x 1850mmKích thước thùng xe tải 4.5 tấn HINO XZU342L Đông Lạnh: 4300 x 1830 x 1850mmKích thước thùng xe tải 4T5 HINO XZU342L Ben Tự Đổ: 3300 x 1860 x 590Kích thước thùng xe tải 4T65 HINO XZU730L thùng Bảo Ôn: 5620 x 2000 x 1970mmKích thước thùng xe tải 4.65 tấn HINO XZU342L Ben Tự Đổ: 3.300 x 1.900/1.600 x 600/460Kích thước thùng xe tải 4.75 tấn HINO XZU730L Thùng Kín: 5600 x 2050 x 1965mmKích thước thùng xe tải 4.75 tấn HINO XZU342L thùng Đông Lạnh: 4350 x 1840 x 1850mmKích thước thùng xe tải 4.8 tấn HINO XZU342L Bảo Ôn: 4350 x 1840 x 1850mmKích thước thùng xe tải HINO XZU342L 4.850Kg thùng Bạt Bửng Nâng: 4300 x 1850 x 740/1850mmXem bảng giá xe tải Hino giá rẻ

Kích tấc thùng xe tải ISUZU 5 tấn

Kích tấc thùng xe tải ISUZU NQR75LE4 trọng tải 5 tấn thùng Bảo Ôn: 5650 x 2100 x 2050mmKích thước thùng xe tải ISUZU NQR75LE4 trọng tải 5 tấn thùng Đông Lạnh: 5600 x 2050 x 2050mmKích thước thùng xe tải ISUZU NQR75ME4, trọng tải 5 tấn Chở gia súc: 5980 x 2100 x 2150mmKích thước thùng xe tải ISUZU 5 tấn NQR75LE4 Thùng Lửng: 5700 x 2135 x 535mmKích thước thùng xe tải 5 tấn ISUZU NQR75LE4 Thùng Mui Bạt: 5700 x 2135 x 735/2050mmKích thước thùng xe tải 5T ISUZU NQR75LE4 Thùng Kín: 5700 x 2135 x 2050mmKích thước thùng xe tải 5T tấn ISUZU NQR75ME4 Thùng Lửng: 6150 x 2135 x 535mmKích thước thùng xe tải ISUZU 5T NQR75ME4 Thùng Mui Bạt: 6150 x 2135 x 735/2050mmKích thước thùng xe tải ISUZU 5T NQR75ME4 Thùng Kín: 6150 x 2135 x 2050mmKích thước thùng xe tải ISUZU 5T NQR75ME4 thùng Kín Bửng Nâng: 5920 x 2135 x 2050mmKích thước thùng xe tải ISUZU 5T NQR75ME4 thùng Đông Lạnh: 6100 x 2030 x 2020mmKích thước thùng xe tải ISUZU NQR75LE4 5T2 thùng Kín Bửng Nâng: 5600 x 2135 x 2050mmKích thước thùng xe tải 5.2 tấn ISUZU NQR75ME4 thùng Bạt Bửng Nâng: 6210 x 20 x 765/2050mmKích thước thùng xe tải 5.3 tấn ISUZU NQR75ME4 thùng Bảo Ôn: 6100 x 2030 x 2020mmKích thước thùng xe tải 5T3 ISUZU NQR75ME4 thùng Bạt Bửng Nâng: 6250 x 2100 x 730/2050mmKích thước thùng xe tải 4.3 tấn ISUZU NQR75LE4 Gắn Cẩu Unic 3 tấn: 4850 x 2110 x 400mmKích thước thùng xe tải 4.35 tấn ISUZU NQR75ME4 Gắn Cẩu, Rỗ Nâng Người: 5530 x 2100 x 440mmKích thước thùng xe tải 4.45 tấn ISUZU NQR75ME4 Chở Gia Cầm: 5990 x 2150 x 2300mmKích thước thùng xe tải ISUZU NQR75ME4 4.5 tấn Chở Moto Xe Máy: 6050 x 2100 x 2470mmKích thước thùng xe tải 4.6 tấn ISUZU NQR75LE4 Chở Gia Cầm: 5750 x 2180 x 2200mmKích thước thùng xe tải 4.8 tấn ISUZU NQR75ME4 Chở Pallet: 6340 x 2150 x 2450mm

Kích tấc thùng xe tải Thaco Ollin 5 tấn

Kích tấc thùng xe tải 4.5 tấn THACO OLLIN500.E4 Cuốn ép rác: 2.830/2.620 x 1.780 x 1.610mmKích thước thùng xe tải 5 tấn THACO OLLIN500.E4 Thùng Kín: 4350 x 2020 x 1970mmKích thước thùng xe tải 4.9 tấn THACO OLLIN500.E4 Thùng Mui Bạt: 4350 x 2020 x 680/1970mmKích thước thùng xe tải THACO 5 tấn OLLIN720.E4 Cuốn ép rác: 3.200/3.030 x 1.980 x 1.700mmKích thước thùng xe tải 5T THACO OLLIN500.E4 Thùng Lửng: 4350 x 2020 x 400mmKích thước thùng xe tải 5.2 tấn THACO OLLIN720.E4 Chở Ô Tô, Kéo Ô Tô: 5950 x 2100mmKích thước thùng xe tải 5T5 THACO OLLIN500.E4 Xitec Hút Chất Thải: 3.630/2.950 x 1.450 x 1.450mmXem giá xe tải Thaco Ollin mới nhất.

Kích tấc thùng xe tải VEAM 5 tấnKích thước thùng xe tải 4.5 tấn VEAM VT750 Thùng Kín: 6060 x 1900 x 1870mmKích thước thùng xe tải VEAM 5 tấn VT750 Thùng Lửng: 6075 x 1930 x 525mmKích thước thùng xe tải 5T4 tấn VEAM VPT880 Chở Ô Tô: 9800 x 2250 x 3170/2830mm

Mời bạn bình chọn bài viết!

5/5 – (2 đánh giá)

Bài viết hữu dụng! Hãy san sớt ngay!

5/5 – (2 đánh giá)

#Kích #thước #thùng #tải #tấn #tổng #hợp #mới #nhất
[rule_2_plain] #Kích #thước #thùng #tải #tấn #tổng #hợp #mới #nhất
[rule_2_plain] #Kích #thước #thùng #tải #tấn #tổng #hợp #mới #nhất
[rule_3_plain]

#Kích #thước #thùng #tải #tấn #tổng #hợp #mới #nhất

Hiện tại dòng xe tải 5 tấn khá được ưa thích, để cung ứng các bạn tra cứu thông tin trong giai đoạn sắm xe tải. Xe Tải Sài Gòn tổng hợp cụ thể, kích tấc thùng xe tải 5 tấn trên thị phần ngày nay.

Nội dung bài viết

Kích tấc thước thùng xe tải Fuso 5 tấn, FUSO FA/FIKích thước thùng xe tải 5 tấn FUSO FI 1317RL Gắn Cẩu: 6070 x 2185 x 580mmKích thước thùng xe tải 4.4 tấn FUSO FA 1014RL Chở Ô Tô, Kéo Ô Tô: 5780 x 2280mmKích thước thùng xe tải 4.5 tấn FUSO FA 1014R Chở Ô Tô, Kéo Ô Tô: 5220 x 2280mmKích thước thùng xe tải 4.5 tấn FUSO FA 1014RL Gắn Cẩu: 5220 x 2210 x 550mmKích thước thùng xe tải 5.45 tấn FUSO FA 1014RL Thùng Mui Bạt: 5900 x 2220 x 780/25mmXem thêm bảng giá xe tải Fuso cụ thể.

Kích tấc thùng xe tải Hino 5 tấn, Hino 300

Kích tấc thùng xe tải HINO XZU342L 5 tấn thùng Thùng Kín: 4500 x 1860 x 1850mmKích thước thùng xe tải HINO XZU342L 5 tấn Chở Kính: 3930 x 1840 x 380Kích thước thùng xe tải HINO 5 tấn XZU342L Thùng Lửng: 4500 x 1850 x 500mmKích thước thùng xe tải HINO XZU342L 5 tấn Thùng Mui Bạt: 4500 x 1860 x 730/1850mmKích thước thùng xe tải HINO XZU730L 5 tấn Thùng Lửng: 5600 x 2050 x 520mmKích thước thùng xe tải HINO XZU730L 5 tấn Thùng Mui Bạt: 5550 x 2050 x 730/1965mmKích thước thùng xe tải 4.3 tấn HINO XZU730L thùng Kín Bửng Nâng: 5600 x 2060 x 1960mmKích thước thùng xe tải 4.35 tấn HINO XZU730L thùng Đông Lạnh: 5600 x 2000 x 1960mmKích thước thùng xe tải 4.4 tấn HINO XZU342L Chở Gia Cầm: 4500 x 1870 x 2000Kích thước thùng xe tải 4T5 HINO XZU342L Xitec Chở Xăng: 4.020/3.800 x 1.780 x 1.080Kích thước thùng xe tải 4T5 HINO XZU342L Xitec Chở Xăng: 3.440/3.240 x 1.810 x 1.260Kích thước thùng xe tải 4 tấn rưỡi HINO XZU342L Thùng Kín Composite: 4300 x 1830 x 1850mmKích thước thùng xe tải 4.5 tấn HINO XZU342L Đông Lạnh: 4300 x 1830 x 1850mmKích thước thùng xe tải 4T5 HINO XZU342L Ben Tự Đổ: 3300 x 1860 x 590Kích thước thùng xe tải 4T65 HINO XZU730L thùng Bảo Ôn: 5620 x 2000 x 1970mmKích thước thùng xe tải 4.65 tấn HINO XZU342L Ben Tự Đổ: 3.300 x 1.900/1.600 x 600/460Kích thước thùng xe tải 4.75 tấn HINO XZU730L Thùng Kín: 5600 x 2050 x 1965mmKích thước thùng xe tải 4.75 tấn HINO XZU342L thùng Đông Lạnh: 4350 x 1840 x 1850mmKích thước thùng xe tải 4.8 tấn HINO XZU342L Bảo Ôn: 4350 x 1840 x 1850mmKích thước thùng xe tải HINO XZU342L 4.850Kg thùng Bạt Bửng Nâng: 4300 x 1850 x 740/1850mmXem bảng giá xe tải Hino giá rẻ

Kích tấc thùng xe tải ISUZU 5 tấn

Kích tấc thùng xe tải ISUZU NQR75LE4 trọng tải 5 tấn thùng Bảo Ôn: 5650 x 2100 x 2050mmKích thước thùng xe tải ISUZU NQR75LE4 trọng tải 5 tấn thùng Đông Lạnh: 5600 x 2050 x 2050mmKích thước thùng xe tải ISUZU NQR75ME4, trọng tải 5 tấn Chở gia súc: 5980 x 2100 x 2150mmKích thước thùng xe tải ISUZU 5 tấn NQR75LE4 Thùng Lửng: 5700 x 2135 x 535mmKích thước thùng xe tải 5 tấn ISUZU NQR75LE4 Thùng Mui Bạt: 5700 x 2135 x 735/2050mmKích thước thùng xe tải 5T ISUZU NQR75LE4 Thùng Kín: 5700 x 2135 x 2050mmKích thước thùng xe tải 5T tấn ISUZU NQR75ME4 Thùng Lửng: 6150 x 2135 x 535mmKích thước thùng xe tải ISUZU 5T NQR75ME4 Thùng Mui Bạt: 6150 x 2135 x 735/2050mmKích thước thùng xe tải ISUZU 5T NQR75ME4 Thùng Kín: 6150 x 2135 x 2050mmKích thước thùng xe tải ISUZU 5T NQR75ME4 thùng Kín Bửng Nâng: 5920 x 2135 x 2050mmKích thước thùng xe tải ISUZU 5T NQR75ME4 thùng Đông Lạnh: 6100 x 2030 x 2020mmKích thước thùng xe tải ISUZU NQR75LE4 5T2 thùng Kín Bửng Nâng: 5600 x 2135 x 2050mmKích thước thùng xe tải 5.2 tấn ISUZU NQR75ME4 thùng Bạt Bửng Nâng: 6210 x 20 x 765/2050mmKích thước thùng xe tải 5.3 tấn ISUZU NQR75ME4 thùng Bảo Ôn: 6100 x 2030 x 2020mmKích thước thùng xe tải 5T3 ISUZU NQR75ME4 thùng Bạt Bửng Nâng: 6250 x 2100 x 730/2050mmKích thước thùng xe tải 4.3 tấn ISUZU NQR75LE4 Gắn Cẩu Unic 3 tấn: 4850 x 2110 x 400mmKích thước thùng xe tải 4.35 tấn ISUZU NQR75ME4 Gắn Cẩu, Rỗ Nâng Người: 5530 x 2100 x 440mmKích thước thùng xe tải 4.45 tấn ISUZU NQR75ME4 Chở Gia Cầm: 5990 x 2150 x 2300mmKích thước thùng xe tải ISUZU NQR75ME4 4.5 tấn Chở Moto Xe Máy: 6050 x 2100 x 2470mmKích thước thùng xe tải 4.6 tấn ISUZU NQR75LE4 Chở Gia Cầm: 5750 x 2180 x 2200mmKích thước thùng xe tải 4.8 tấn ISUZU NQR75ME4 Chở Pallet: 6340 x 2150 x 2450mm

Kích tấc thùng xe tải Thaco Ollin 5 tấn

Kích tấc thùng xe tải 4.5 tấn THACO OLLIN500.E4 Cuốn ép rác: 2.830/2.620 x 1.780 x 1.610mmKích thước thùng xe tải 5 tấn THACO OLLIN500.E4 Thùng Kín: 4350 x 2020 x 1970mmKích thước thùng xe tải 4.9 tấn THACO OLLIN500.E4 Thùng Mui Bạt: 4350 x 2020 x 680/1970mmKích thước thùng xe tải THACO 5 tấn OLLIN720.E4 Cuốn ép rác: 3.200/3.030 x 1.980 x 1.700mmKích thước thùng xe tải 5T THACO OLLIN500.E4 Thùng Lửng: 4350 x 2020 x 400mmKích thước thùng xe tải 5.2 tấn THACO OLLIN720.E4 Chở Ô Tô, Kéo Ô Tô: 5950 x 2100mmKích thước thùng xe tải 5T5 THACO OLLIN500.E4 Xitec Hút Chất Thải: 3.630/2.950 x 1.450 x 1.450mmXem giá xe tải Thaco Ollin mới nhất.

Kích tấc thùng xe tải VEAM 5 tấnKích thước thùng xe tải 4.5 tấn VEAM VT750 Thùng Kín: 6060 x 1900 x 1870mmKích thước thùng xe tải VEAM 5 tấn VT750 Thùng Lửng: 6075 x 1930 x 525mmKích thước thùng xe tải 5T4 tấn VEAM VPT880 Chở Ô Tô: 9800 x 2250 x 3170/2830mm

Mời bạn bình chọn bài viết!

5/5 – (2 đánh giá)

Bài viết hữu dụng! Hãy san sớt ngay!

5/5 – (2 đánh giá)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button