Digital Marketing

File .htaccess mặc định của WordPress

Trong bài này mình nói về 02 vấn đề chính là File .htaccess là gì? và mẫu tệp .htaccess mặc định của WordPress.

Tệp .htaccess mặc định của WordPress (Tệp .htaccess mặc định của WordPress)

Tệp .htaccess là gì?

.htaccess (Hypertext Access) Là một tập tin nằm trong thư mục gốc của hosting và được quản lý và cấp quyền bởi apache. Tập tin .htaccess có thể điều khiển, cấu hình nhiều thứ với nhiều thông số khác nhau, nó có thể thay đổi các giá trị mặc định của apache.

Trong tên .htaccess, htaccess là phần mở rộng còn tệp này không có tên nên khi bạn đưa tệp này lên host thì không phải lúc nào tệp này cũng hiển thị. Để xem nó trên cPanel, bạn phải bật tính năng “Show Hidden Files”.

Tệp .htaccess mặc định của WordPress và lý do bạn cần sử dụng lại tệp này

Trong quá trình sử dụng, nghịch, sửa chữa bổ sung (hay còn gọi là cấu hình) file .htaccess dẫn đến nhầm lẫn, lỗi hoặc phát sinh lỗi không mong muốn. Bây giờ bạn muốn đưa nó về trạng thái ban đầu (mặc định) thì đây là:

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Cách đặt lại tệp .htaccess về mặc định

Cách đặt lại file .htaccess về mặc định rất đơn giản là bạn xóa toàn bộ nội dung trong file .htaccess hiện tại và dán đoạn trên vào >> save lại.

Trong trường hợp bạn vô tình xóa nó, trong thư mục gốc, hãy chọn Mới >>tập tin >> đặt tên là .htaccess >> chỉnh sửa nội dung trong đó bằng đoạn mặc định ở trên và lưu lại.

4/5 – (6 bình chọn)


Marketing online


Thông tin thêm

File .htaccess mặc định của WordPress

#File #htaccess #mặc #định #của #WordPress
[rule_3_plain] #File #htaccess #mặc #định #của #WordPress

Bài này mình nói qua 02 vấn đề chính, đó là File .htaccess là gì ? và mẫu File .htaccess mặc định của WordPress.
File .htaccess mặc định của WordPress ( Default WordPress .htaccess File )
MỤC LỤC NỘI DUNG1 File .htaccess là gì ?2 File .htaccess mặc định của WordPress và vì sao cần sử dụng lại file này3 Cách đặt lại file .htaccess về mặc định
File .htaccess là gì ?
.htaccess (Hypertext Access) Là một file nằm trong thư mục gốc của hostting và do apache quản lý, cấp quyền. File .htaccess có thể điều khiển, cấu hình được nhiều thứ với đa dạng các thông số, nó có thể thay đổi được các giá trị được thiết lập mặc định của apache.
Trong cái tên .htaccess thì htaccess là phần đuôi và tập tin này là không có tên, chính vì thế khi bạn đưa file này lên host không phải lúc nào nó cũng hiển thị ra. Muốn xem nó trên cPanel thì bạn phải bật tính năng “hiện file ẩn” (Show Hidden Files).
File .htaccess mặc định của WordPress và vì sao cần sử dụng lại file này
Trong quá trình sử dụng, vọc vạch, sửa chữa bổ sung (hay còn gọi là cấu hình) file .htaccess dẫn đến rối ren, lỗi lầm hay phát sinh lỗi không mong muốn. Lúc này bạn muốn đưa nó về trạng thái ban đầu (mặc định – default) thì nó đây:
# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ – [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress
Cách đặt lại file .htaccess về mặc định
Cách đặt lại file .htaccess về mặc định đơn giản là bạn xóa tất cả nội dung trong file .htaccess hiện tại và dán đoạn trên vào >> lưu lại là xong.
Trong trường hợp lỡ tay xóa nó rồi thì trong thư mục gốc, bạn chọn New >>file >> đặt tên nó là .htaccess >> sửa nội dung trong đó bằng đoạn mặc định ở trên và lưu lại.

4/5 – (6 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘9833’});
});
});
#File #htaccess #mặc #định #của #WordPress
[rule_2_plain] #File #htaccess #mặc #định #của #WordPress
[rule_2_plain] #File #htaccess #mặc #định #của #WordPress
[rule_3_plain]

#File #htaccess #mặc #định #của #WordPress

Bài này mình nói qua 02 vấn đề chính, đó là File .htaccess là gì ? và mẫu File .htaccess mặc định của WordPress.
File .htaccess mặc định của WordPress ( Default WordPress .htaccess File )
MỤC LỤC NỘI DUNG1 File .htaccess là gì ?2 File .htaccess mặc định của WordPress và vì sao cần sử dụng lại file này3 Cách đặt lại file .htaccess về mặc định
File .htaccess là gì ?
.htaccess (Hypertext Access) Là một file nằm trong thư mục gốc của hostting và do apache quản lý, cấp quyền. File .htaccess có thể điều khiển, cấu hình được nhiều thứ với đa dạng các thông số, nó có thể thay đổi được các giá trị được thiết lập mặc định của apache.
Trong cái tên .htaccess thì htaccess là phần đuôi và tập tin này là không có tên, chính vì thế khi bạn đưa file này lên host không phải lúc nào nó cũng hiển thị ra. Muốn xem nó trên cPanel thì bạn phải bật tính năng “hiện file ẩn” (Show Hidden Files).
File .htaccess mặc định của WordPress và vì sao cần sử dụng lại file này
Trong quá trình sử dụng, vọc vạch, sửa chữa bổ sung (hay còn gọi là cấu hình) file .htaccess dẫn đến rối ren, lỗi lầm hay phát sinh lỗi không mong muốn. Lúc này bạn muốn đưa nó về trạng thái ban đầu (mặc định – default) thì nó đây:
# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ – [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress
Cách đặt lại file .htaccess về mặc định
Cách đặt lại file .htaccess về mặc định đơn giản là bạn xóa tất cả nội dung trong file .htaccess hiện tại và dán đoạn trên vào >> lưu lại là xong.
Trong trường hợp lỡ tay xóa nó rồi thì trong thư mục gốc, bạn chọn New >>file >> đặt tên nó là .htaccess >> sửa nội dung trong đó bằng đoạn mặc định ở trên và lưu lại.

4/5 – (6 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘9833’});
});
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button