Digital Marketing

Đếm và hiển thị số lượt xem bài viết trên WordPress

Xem và hướng dẫn cách đọc các bài viết tiếng Việt trên WordPress

Đếm và hiển thị số lượt xem bài đăng trên WordPress

Trong bài viết này, Hocban.vn chia sẻ đến bạn cách đếmhiển thị lượt xem bài đăng trên WordPress mà không cần sử dụng plugin. Đây là những thông tin chi tiết:

Mục đích của việc đếm và hiển thị số lượt xem bài đăng

À, cái này, nếu bạn đã có ý định hiển thị số lượt xem bài viết, thì bạn đã có mục đích rồi. Và ở đây tôi cũng nói thêm rằng nó có lợi như thế nào:

 • Hiển thị số lượt xem của bài viết giúp tác giả có thể biết ngay bài viết có bao nhiêu lượt xem, thành tích như thế nào, khá thú vị.
 • Đối với người dùng, những bài viết có nhiều lượt xem sẽ thu hút họ ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi tin rằng với những bài viết có nhiều lượt xem thì mọi người cũng sẽ muốn xem nó có gì hay ho mà nhiều người xem. Vì thế. Và họ cũng đã đóng góp một lượt xem cho bài đăng đó: v

Cách đếm và hiển thị lượt xem bài đăng

Để đếm và hiển thị số lượt xem bài, các bạn lần lượt chèn đoạn mã sau vào các file tương ứng như mình hướng dẫn, ở đây mình sẽ làm theo chủ đề Smartline cho bạn tham khảo.

B1: Chèn mã để đếm lượt xem ở cuối tệp functions.php của chủ đề đang được sử dụng:

//CODE LAY LUOT XEM
function getPostViews($postID){
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    return "01 lượt xem";
  }
  return $count.' lượt xem';
}
 
// CODE DEM LUOT XEM
function setPostViews($postID) {
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    $count = 0;
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
  }else{
    $count++;
    update_post_meta($postID, $count_key, $count);
  }
}
 
//CODE HIEN THI SO LUOT XEM BAI VIET TRONG DASHBOARDH
add_filter('manage_posts_columns', 'posts_column_views');
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_column_views',5,2);
function posts_column_views($defaults){
  $defaults['post_views'] = __('Views');
  return $defaults;
}
function posts_custom_column_views($column_name, $id){
  if($column_name === 'post_views'){
    echo getPostViews(get_the_ID());
  }
}
?>

B2: Bạn dán đoạn dưới đây vào tệp single.php như hình bên dưới

<?php setPostViews(get_the_ID()); ?>

Vị trí chèn: bạn mở tệp single.php ra và chèn nó vào gần vài dòng mã đầu tiên, cụ thể là chèn nó vào bên dưới đoạn:

<div class="clearfix">

Sau khi hoàn thành, nó sẽ như thế này:

Chế độ xem bố cục mã sau khi được chèn vào tệp single.php

Mã để có được lượt xem sau khi được chèn vào single.php

B3: Chèn đoạn mã sau vào nơi bạn muốn nó hiển thị, ở đây tôi sẽ để nó hiển thị thông tin bài đăng. Bạn mở tệp template-tags.php (wp-content / themes / smartline-lite / inc / template-tags.php) và tìm đoạn văn Display Comments.

Ngay bên dưới nó, bạn chèn đoạn mã sau vào vị trí như trong hình mình làm:

<span class="luot-xem">
<?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?> </span>

Chèn vị trí:

Kiểm tra mã trong thông tin bài đăng để so sánh

Chèn mã để hiển thị số lượt xem trong thông tin bài đăng

B 4: Thêm CSS cho cái hiển thị dạng xem. Nếu bạn biết CSS, hãy chèn nó vào tệp Style.css Nếu không, sau đó đi đến CSS bổ sung và dán đoạn mã sau vào dưới cùng!

.luot-xem:before {
  content: 'f403';
	margin-right: 3px;
}
span.luot-xem {
  color: #0000ac;
}

Sau khi thực hiện, bạn sẽ nhận được kết quả như hình ở đầu bài viết, lưu ý là số lượt xem bài viết sẽ được tính từ khi bạn làm theo hướng dẫn này. Trước đó, nếu có hàng triệu lượt xem thì cũng không tính.

Đồng thời, trong trang quản lý bài viết, bạn cũng có trường thông tin về số lượt xem bài viết. Trong đoạn mã đầu tiên mình có chú thích là đoạn mã hiển thị số lượt xem trong Bảng điều khiển, nếu không cần bạn có thể xóa đoạn đó đi.

Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành việc đếm và hiển thị số lượt xem trên WordPress mà không cần sử dụng plugin. Không quá phức tạp đúng không? Và nếu bạn xem xong mà chưa làm được hoặc có bất kỳ thắc mắc / góp ý nào, hãy để lại bình luận bên dưới nhé!

Bài viết liên quan

 • Hiển thị số lượt xem bài đăng trong meta bài đăng của tiện ích con bài đăng danh mục
 • Hiển thị ngày cập nhật bài đăng WordPress
 • Hiển thị số lượng bình luận trên mỗi người trên WordPress
 • Thêm khung hướng dẫn nhận xét trong WordPress

4.6 / 5 – (5 phiếu bầu)


Marketing online


Thông tin thêm

Đếm và hiển thị số lượt xem bài viết trên WordPress

#Đếm #và #hiển #thị #số #lượt #xem #bài #viết #trên #WordPress
[rule_3_plain] #Đếm #và #hiển #thị #số #lượt #xem #bài #viết #trên #WordPress

Đếm và hiển thị số lượt xem bài viết trên WordPress
Trong bài này Hocban.vn chia sẻ đến các bạn cách để đếm và hiển thị số lượt xem bài viết trên WordPress mà không dùng plugin. Sau đây là nội dung chi tiết:
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Mục đích của việc đếm và hiển thị số lượt xem bài viết2 Cách đếm và hiển thị số lượt xem bài viết3 Bài viết liên quan
Mục đích của việc đếm và hiển thị số lượt xem bài viết
À cái này nếu mà bạn đã có ý định hiển thị số lượt xem bài viết thì các bạn đã có mục đích rồi. Và ở đây mình cũng nói thêm nó có lợi như thế nào:

Hiển thị số lượt xem bài viết giúp cho tác giả nhìn ngay ra được bài viết đó được bao nhiêu lượt xem, kiểu như thành tích ấy mà, khá là hứng thú.
Đối với người dùng thì những bài viết có lượt xem nhiều sẽ thu hút họ ngay cái nhìn đầu tiên, mình tin rằng với những bài viết có nhiều lượt xem thì người ta cũng sẽ muốn xem thử nó có gì hay ho mà nhiều người xem vậy. Và chính họ cũng đã đóng góp một lượt xem cho bài viết đó :v

Cách đếm và hiển thị số lượt xem bài viết
Để đếm và hiển thị số lượt xem bài viết thì các bạn lần lượt chèn đoạn code sau vào các file tương ứng như mình hướng dẫn, ở đây mình sẽ thực hiện trên theme Smartline để các bạn tham khảo.
B1: Chèn code đếm lượt xem vào cuối file function.php của theme đang sử dụng:
//CODE LAY LUOT XEM
function getPostViews($postID){
$count_key = ‘post_views_count’;
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==”){
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);
return “01 lượt xem”;
}
return $count.’ lượt xem’;
}

// CODE DEM LUOT XEM
function setPostViews($postID) {
$count_key = ‘post_views_count’;
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==”){
$count = 0;
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);
}else{
$count++;
update_post_meta($postID, $count_key, $count);
}
}

//CODE HIEN THI SO LUOT XEM BAI VIET TRONG DASHBOARDH
add_filter(‘manage_posts_columns’, ‘posts_column_views’);
add_action(‘manage_posts_custom_column’, ‘posts_custom_column_views’,5,2);
function posts_column_views($defaults){
$defaults[‘post_views’] = __(‘Views’);
return $defaults;
}
function posts_custom_column_views($column_name, $id){
if($column_name === ‘post_views’){
echo getPostViews(get_the_ID());
}
}
?>

B2: Các bạn dán đoạn dưới đây vào trong file single.php như hình bên dưới
<?php setPostViews(get_the_ID()); ?>
Vị trí chèn:  các bạn mở file single.php ra và chèn nó gần ở mấy dòng code đầu luôn, cụ thể là chèn nó bên dưới đoạn:
<div class=”clearfix”>
Sau khi xong nó sẽ như thế này:
Code lấy lượt xem sau khi được chèn trong file single.php
B3: Chèn đoạn code sau vào vị trí bạn muốn nó hiển thị, ở đây mình sẽ cho nó hiển thị chỗ thông tin bài viết (post info). Các bạn mở file template-tags.php (wp-content/themes/smartline-lite/inc/template-tags.php)và tìm đến đoạn Display Comments.
Ngay bên dưới nó các bạn chèn đoạn code sau vào vị trí như hình mình đã làm sẵn:
<span class=”luot-xem”>
<?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?> </span>
Vị trí chèn:
Chèn code hiển thị số lượt xem trong post info
B4: Thêm CSS cho cái hiển thị lượt xem. Bạn nào biết CSS thì chèn nó vào trong file Style.css còn nếu không thì cứ vào phần Additional CSS và dán đoạn code sau đây xuống dưới cùng nhé !
.luot-xem:before {
content: ‘f403’;
margin-right: 3px;
}
span.luot-xem {
color: #0000ac;
}
Sau khi làm xong thì các bạn sẽ được kết quả như cái hình ở đầu bài viết ấy, lưu ý là số lượt xem bài viết nó sẽ được đếm kể từ lúc các bạn thực hiện theo hướng dẫn này. Trước đó nếu có triệu view nó cũng không có đếm đâu.
Đồng thời trong trang quản lý bài viết các bạn cũng có thêm trường thông tin về số lượt xem bài viết nữa. Trong đoạn code đầu tiên mình có ghi chú là code để hiển thị số lượt xem trong Dashboard, bạn nào không cần thì xóa đoạn đó đi là được.
Như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong việc đếm và hiển thị số lượt xem trên WordPress mà không dùng plugin rồi đấy. Cũng không quá phức tạp nhỉ ? Và nếu bạn nào xem xong mà chưa làm được hoặc có chỗ nào thắc mắc / góp ý thì cứ để lại bình luận bên dưới nhé !
Bài viết liên quan

Hiển thị số lượt xem bài viết trong post meta của category post widget
Hiển thị ngày cập nhật bài viết trên WordPress
Hiển thị số bình luận của mỗi người trên WordPress
Thêm khung hướng dẫn bình luận trên WordPress

4.6/5 – (5 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘6149’});
});
});
#Đếm #và #hiển #thị #số #lượt #xem #bài #viết #trên #WordPress
[rule_2_plain] #Đếm #và #hiển #thị #số #lượt #xem #bài #viết #trên #WordPress
[rule_2_plain] #Đếm #và #hiển #thị #số #lượt #xem #bài #viết #trên #WordPress
[rule_3_plain]

#Đếm #và #hiển #thị #số #lượt #xem #bài #viết #trên #WordPress

Đếm và hiển thị số lượt xem bài viết trên WordPress
Trong bài này Hocban.vn chia sẻ đến các bạn cách để đếm và hiển thị số lượt xem bài viết trên WordPress mà không dùng plugin. Sau đây là nội dung chi tiết:
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Mục đích của việc đếm và hiển thị số lượt xem bài viết2 Cách đếm và hiển thị số lượt xem bài viết3 Bài viết liên quan
Mục đích của việc đếm và hiển thị số lượt xem bài viết
À cái này nếu mà bạn đã có ý định hiển thị số lượt xem bài viết thì các bạn đã có mục đích rồi. Và ở đây mình cũng nói thêm nó có lợi như thế nào:

Hiển thị số lượt xem bài viết giúp cho tác giả nhìn ngay ra được bài viết đó được bao nhiêu lượt xem, kiểu như thành tích ấy mà, khá là hứng thú.
Đối với người dùng thì những bài viết có lượt xem nhiều sẽ thu hút họ ngay cái nhìn đầu tiên, mình tin rằng với những bài viết có nhiều lượt xem thì người ta cũng sẽ muốn xem thử nó có gì hay ho mà nhiều người xem vậy. Và chính họ cũng đã đóng góp một lượt xem cho bài viết đó :v

Cách đếm và hiển thị số lượt xem bài viết
Để đếm và hiển thị số lượt xem bài viết thì các bạn lần lượt chèn đoạn code sau vào các file tương ứng như mình hướng dẫn, ở đây mình sẽ thực hiện trên theme Smartline để các bạn tham khảo.
B1: Chèn code đếm lượt xem vào cuối file function.php của theme đang sử dụng:
//CODE LAY LUOT XEM
function getPostViews($postID){
$count_key = ‘post_views_count’;
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==”){
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);
return “01 lượt xem”;
}
return $count.’ lượt xem’;
}

// CODE DEM LUOT XEM
function setPostViews($postID) {
$count_key = ‘post_views_count’;
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==”){
$count = 0;
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, ‘0’);
}else{
$count++;
update_post_meta($postID, $count_key, $count);
}
}

//CODE HIEN THI SO LUOT XEM BAI VIET TRONG DASHBOARDH
add_filter(‘manage_posts_columns’, ‘posts_column_views’);
add_action(‘manage_posts_custom_column’, ‘posts_custom_column_views’,5,2);
function posts_column_views($defaults){
$defaults[‘post_views’] = __(‘Views’);
return $defaults;
}
function posts_custom_column_views($column_name, $id){
if($column_name === ‘post_views’){
echo getPostViews(get_the_ID());
}
}
?>

B2: Các bạn dán đoạn dưới đây vào trong file single.php như hình bên dưới
<?php setPostViews(get_the_ID()); ?>
Vị trí chèn:  các bạn mở file single.php ra và chèn nó gần ở mấy dòng code đầu luôn, cụ thể là chèn nó bên dưới đoạn:
<div class=”clearfix”>
Sau khi xong nó sẽ như thế này:
Code lấy lượt xem sau khi được chèn trong file single.php
B3: Chèn đoạn code sau vào vị trí bạn muốn nó hiển thị, ở đây mình sẽ cho nó hiển thị chỗ thông tin bài viết (post info). Các bạn mở file template-tags.php (wp-content/themes/smartline-lite/inc/template-tags.php)và tìm đến đoạn Display Comments.
Ngay bên dưới nó các bạn chèn đoạn code sau vào vị trí như hình mình đã làm sẵn:
<span class=”luot-xem”>
<?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?> </span>
Vị trí chèn:
Chèn code hiển thị số lượt xem trong post info
B4: Thêm CSS cho cái hiển thị lượt xem. Bạn nào biết CSS thì chèn nó vào trong file Style.css còn nếu không thì cứ vào phần Additional CSS và dán đoạn code sau đây xuống dưới cùng nhé !
.luot-xem:before {
content: ‘f403’;
margin-right: 3px;
}
span.luot-xem {
color: #0000ac;
}
Sau khi làm xong thì các bạn sẽ được kết quả như cái hình ở đầu bài viết ấy, lưu ý là số lượt xem bài viết nó sẽ được đếm kể từ lúc các bạn thực hiện theo hướng dẫn này. Trước đó nếu có triệu view nó cũng không có đếm đâu.
Đồng thời trong trang quản lý bài viết các bạn cũng có thêm trường thông tin về số lượt xem bài viết nữa. Trong đoạn code đầu tiên mình có ghi chú là code để hiển thị số lượt xem trong Dashboard, bạn nào không cần thì xóa đoạn đó đi là được.
Như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong việc đếm và hiển thị số lượt xem trên WordPress mà không dùng plugin rồi đấy. Cũng không quá phức tạp nhỉ ? Và nếu bạn nào xem xong mà chưa làm được hoặc có chỗ nào thắc mắc / góp ý thì cứ để lại bình luận bên dưới nhé !
Bài viết liên quan

Hiển thị số lượt xem bài viết trong post meta của category post widget
Hiển thị ngày cập nhật bài viết trên WordPress
Hiển thị số bình luận của mỗi người trên WordPress
Thêm khung hướng dẫn bình luận trên WordPress

4.6/5 – (5 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘6149’});
});
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button