Digital Marketing

Chia sẻ mẫu thống kê tổng số bài viết và bình luận cho WordPress

So sánh kỹ lưỡng tiếng Việt và tiếng luan trên WordPress

Trong bài viết này, mình chia sẻ nhanh mẫu tổng số bài viết và bình luận cho WordPress, để tác giả cũng như người xem tham khảo những thành tích mà blog đã đạt được về NỘI DUNG (chỉ xét về số lượng bài viết và nhận xét). ).

Bài viết này cũng nhân dịp đầu năm (2020) bản thân tôi muốn nhìn lại những gì đã đạt được sau gần 3 năm xây dựng và phát triển Hocban.vn | Bạn biết đấy, thành phần quan trọng của nội dung một website / blog chính là bài viết (nội dung cũng bao gồm: hình ảnh, video). Và những bình luận tương tác thể hiện sự tương tác nhiều hay ít, thú vị hay không.

Dựa vào những con số thống kê này cũng góp phần giúp tác giả có thêm động lực để viết bài, vì mỗi lần đăng xong là số lượng bài viết +1, rất thú vị phải không nào.

Điều đó không có nghĩa là chỉ viết bằng số, mà bài viết đó phải ĐỦ CHẤT LƯỢNG, giải quyết được vấn đề của người xem, hơn nữa là dễ đọc, dễ hiểu, dễ theo dõi.

Mẫu thống kê tổng số bài viết và bình luận cho WordPress

Template này mình sưu tầm từ WPcanban.com và tùy chỉnh lại hơi giống ảnh đầu tiên, các bạn thích thì copy về sử dụng nhé!

<span style="line-height:1.5; color: #800080;">Chính thức hoạt động vào tháng 12/2016 đến nay đã có:</span>
<ul> <strong><span style="color: #008080;">+</span></strong> <?php // Get total number of posts
$count_posts = wp_count_posts();
$total_posts = $count_posts->publish;
echo $total_posts . ' Bài viết';
?>
</ul>
<ul><strong><span style="color: #008080;">+</span></strong> 
<?php // Get total number of comments
$count_comments = wp_count_comments();
$total_comments = $count_comments->approved;
echo $total_comments . ' Bình luận';
?>
</ul>

Nếu bạn chưa cài đặt plugin PHP Everywhere, bạn có thể cài đặt nó rồi, thêm tiện ích PHP trên thanh bên hoặc ở một nơi khác. Tiếp theo, chèn đoạn mã trên và xem kết quả.

Bạn có thể giới thiệu về website / blog mà bạn đang xây dựng với số lượng bài viết và bình luận bên dưới, cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Nếu bạn chưa muốn cài plugin thì có thể tham khảo bài viết:

  • Chèn mã PHP vào các widget trên WordPress mà không cần sử dụng plugin

4,5 / 5 – (2 phiếu bầu)


Marketing online


Thông tin thêm

Chia sẻ mẫu thống kê tổng số bài viết và bình luận cho WordPress

#Chia #sẻ #mẫu #thống #kê #tổng #số #bài #viết #và #bình #luận #cho #WordPress
[rule_3_plain] #Chia #sẻ #mẫu #thống #kê #tổng #số #bài #viết #và #bình #luận #cho #WordPress

Thong ke tong so bai viet va binh luan tren WordPress
Trong bài viết này mình chia sẻ nhanh mẫu thống kê tổng số bài viết và bình luận cho WordPress, để cho chính tác giả cũng như người xem có thể tham khảo về thành tựu mà blog đã đạt được về NỘI DUNG (chỉ xét số lượng).
Bài viết này cũng nhân dịp đầu năm (2020) khi chính mình muốn nhìn lại những gì đã đạt được sau gần 3 năm xây dựng và phát triển Hocban.vn | Các bạn biết đấy, thành phần quan trọng về nội dung của một website/blog đó là bài viết (content còn có: hình ảnh, video). Và bình luận tương tác cho thấy được sự tương tác nhiều hay ít, có sôi động hay không.
Dựa vào những thống kê này cũng góp phần giúp chính tác giả có thêm động lực viết bài, vì mỗi lần viết xong một bài là số bài viết +1 số, rất hứng thú đúng không nào.
Điều đó không có nghĩa là cứ viết đại cho nó nhảy số mà bài viết đó phải ĐỦ chất lượng, tức nó giải quyết được vấn đề của người xem, hơn nữa là nó dễ đọc, dễ hiểu, dễ làm theo.
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Mẫu thống kê tổng số bài viết và bình luận cho WordPress2 Nếu bạn không muốn cài plugin thì tham khảo bài viết:
Mẫu thống kê tổng số bài viết và bình luận cho WordPress
Mẫu này mình sưu tầm từ WPcanban.com và tùy chỉnh lại chút chút như ảnh đầu bài, bạn nào thích thì copy về dùng nhé !
<span style=”line-height:1.5; color: #800080;”>Chính thức hoạt động vào tháng 12/2016 đến nay đã có:</span>
<ul> <strong><span style=”color: #008080;”>+</span></strong> <?php // Get total number of posts
$count_posts = wp_count_posts();
$total_posts = $count_posts->publish;
echo $total_posts . ‘ Bài viết’;
?>
</ul>
<ul><strong><span style=”color: #008080;”>+</span></strong>
<?php // Get total number of comments
$count_comments = wp_count_comments();
$total_comments = $count_comments->approved;
echo $total_comments . ‘ Bình luận’;
?>
</ul>
Nếu bạn nào chưa cài plugin PHP Everywhere thì có thể cài vào rồi, thêm cái widget PHP bên sidebar hay ở đâu đó tùy. Tiếp theo là chèn code trên vào và xem thành quả.
Bạn có thể giới thiệu website /blog  bạn đang xây dựng với số lượng bài viết, bình luận bên dưới nhé, cảm ơn bạn đã chia sẻ !
Nếu bạn không muốn cài plugin thì tham khảo bài viết:

Chèn code PHP vào widget trên WordPress không dùng plugin

4.5/5 – (2 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘10989’});
});
});
#Chia #sẻ #mẫu #thống #kê #tổng #số #bài #viết #và #bình #luận #cho #WordPress
[rule_2_plain] #Chia #sẻ #mẫu #thống #kê #tổng #số #bài #viết #và #bình #luận #cho #WordPress
[rule_2_plain] #Chia #sẻ #mẫu #thống #kê #tổng #số #bài #viết #và #bình #luận #cho #WordPress
[rule_3_plain]

#Chia #sẻ #mẫu #thống #kê #tổng #số #bài #viết #và #bình #luận #cho #WordPress

Thong ke tong so bai viet va binh luan tren WordPress
Trong bài viết này mình chia sẻ nhanh mẫu thống kê tổng số bài viết và bình luận cho WordPress, để cho chính tác giả cũng như người xem có thể tham khảo về thành tựu mà blog đã đạt được về NỘI DUNG (chỉ xét số lượng).
Bài viết này cũng nhân dịp đầu năm (2020) khi chính mình muốn nhìn lại những gì đã đạt được sau gần 3 năm xây dựng và phát triển Hocban.vn | Các bạn biết đấy, thành phần quan trọng về nội dung của một website/blog đó là bài viết (content còn có: hình ảnh, video). Và bình luận tương tác cho thấy được sự tương tác nhiều hay ít, có sôi động hay không.
Dựa vào những thống kê này cũng góp phần giúp chính tác giả có thêm động lực viết bài, vì mỗi lần viết xong một bài là số bài viết +1 số, rất hứng thú đúng không nào.
Điều đó không có nghĩa là cứ viết đại cho nó nhảy số mà bài viết đó phải ĐỦ chất lượng, tức nó giải quyết được vấn đề của người xem, hơn nữa là nó dễ đọc, dễ hiểu, dễ làm theo.
MỤC LỤC NỘI DUNG1 Mẫu thống kê tổng số bài viết và bình luận cho WordPress2 Nếu bạn không muốn cài plugin thì tham khảo bài viết:
Mẫu thống kê tổng số bài viết và bình luận cho WordPress
Mẫu này mình sưu tầm từ WPcanban.com và tùy chỉnh lại chút chút như ảnh đầu bài, bạn nào thích thì copy về dùng nhé !
<span style=”line-height:1.5; color: #800080;”>Chính thức hoạt động vào tháng 12/2016 đến nay đã có:</span>
<ul> <strong><span style=”color: #008080;”>+</span></strong> <?php // Get total number of posts
$count_posts = wp_count_posts();
$total_posts = $count_posts->publish;
echo $total_posts . ‘ Bài viết’;
?>
</ul>
<ul><strong><span style=”color: #008080;”>+</span></strong>
<?php // Get total number of comments
$count_comments = wp_count_comments();
$total_comments = $count_comments->approved;
echo $total_comments . ‘ Bình luận’;
?>
</ul>
Nếu bạn nào chưa cài plugin PHP Everywhere thì có thể cài vào rồi, thêm cái widget PHP bên sidebar hay ở đâu đó tùy. Tiếp theo là chèn code trên vào và xem thành quả.
Bạn có thể giới thiệu website /blog  bạn đang xây dựng với số lượng bài viết, bình luận bên dưới nhé, cảm ơn bạn đã chia sẻ !
Nếu bạn không muốn cài plugin thì tham khảo bài viết:

Chèn code PHP vào widget trên WordPress không dùng plugin

4.5/5 – (2 votes)

window.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() {
jQuery(document).ready(function( $) {
$.post( ‘https://hocban.vn/wp-admin/admin-ajax.php’, {action: ‘mts_view_count’, id: ‘10989’});
});
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button