Xe ô tô mới

Bảng giá xe Porsche 2021

Bảng giá xe Porsche 2021 mới tại Việt Nam. Giá xe thể thao hạng sang Porsche; xe thể thao Porsche 718, Porsche 911; sedan hạng sang Porsche Taycan, Panamera; SUV Cayenne, Macan.

Nhãn hàng xe thể thao hạng sang Porsche hiện đang cung ứng đầy đủ danh mục thành phầm tại thị phần Việt Nam bao gồm xe thể thao Porsche 718, Porsche 911; Sedan hạng sang Porsche Panamera; Xe điện Porsche Taycan, SUV thể thao Porsche Cayenne, Porsche Macan.

Các bạn dạng của Porsche tại Việt Nam có bạn dạng tiêu chuẩn, bạn dạng S thể thao, bạn dạng 4S, bạn dạng GTS, bạn dạng Turbo và bạn dạng mui trần Cabriolet. Tầm giá vận dụng là giá thiết bị tiêu chuẩn, người mua có đề xuất tư nhân hóa sẽ trả mức tăng giá trang bị thêm tương ứng.

Bảng giá xe Porsche 2021 tại Việt Nam

Bảng giá xe Porsche 2021 - Ảnh 2 Bảng giá xe Porsche 2021 - Ảnh 3

Giá xe Porsche 718

 • Porsche 718 Cayman – 3,670 tỷ đồng
 • Porsche 718 Cayman S – 4,670 tỷ đồng
 • Porsche 718 Boxster – 3,790 tỷ đồng
 • Porsche 718 Boxster S – 4,790 tỷ đồng

Bảng giá xe Porsche 2021 - Ảnh 4

Giá xe Porsche 911

Giá xe Porsche 911 Carrera

 • Porsche 911 Carrera – 6,920 tỷ đồng
 • Porsche 911 Carrera 4 – 7.400 tỷ đồng
 • Porsche 911 Carrera Cabriolet – 7,770 tỷ đồng
 • Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet – 8,240 tỷ đồng

Bảng giá xe Porsche 2021 - Ảnh 5

Giá xe Porsche 911 Carrera

 • Porsche 911 Carrera S – 7,850 tỷ đồng
 • Porsche 911 Carrera 4S – 8,320 tỷ đồng
 • Porsche 911 Carrera S Cabriolet – 8,690 tỷ đồng
 • Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet – 9,170 tỷ đồng

Bảng giá xe Porsche 2021 - Ảnh 6

Giá xe Porsche 911 Targa

 • Porsche 911 Targa 4 – 8,240 tỷ đồng
 • Porsche 911 Targa 4S – 9,170 tỷ đồng
 • Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition – 11,590 tỷ đồng

Bảng giá xe Porsche 2021 - Ảnh 7

Giá xe Porsche 911 Turbo

 • Porsche 911 Turbo – 12,810 tỷ đồng
 • Porsche 911 Turbo S – 15,430 tỷ đồng
 • Porsche 911 Turbo Cabriolet – 13,720 tỷ đồng
 • Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 16,350 tỷ đồng

Bảng giá xe Porsche 2021 - Ảnh 8

Giá xe Porsche Taycan

 • Taycan – 4,760 tỷ đồng
 • Taycan 4S – 5,720 tỷ đồng
 • Taycan Turbo – 7,960 tỷ đồng
 • Taycan Turbo S – 9,550 tỷ đồng

Bảng giá xe Porsche 2021 - Ảnh 9

Giá xe Porsche Panamera

 • Panamera – 5,310 tỷ đồng
 • Panamera 4 – 5.500 tỷ đồng
 • Panamera 4 Executive – 6,010 tỷ đồng
 • Panamera 4 Sport Turismo – 5,660 tỷ đồng
 • Panamera GTS – 10,0 tỷ đồng
 • Panamera GTS Sport Turismo – 10,290 tỷ đồng
 • Panamera Turbo S – 11,810 tỷ đồng

Bảng giá xe Porsche 2021 - Ảnh 10

Giá xe Porsche Macan

 • Macan – 3,220 tỷ đồng
 • Macan S – 3.700 tỷ đồng
 • Macan GTS – 4,310 tỷ đồng
 • Macan Turbo – 4,920 tỷ đồng

Bảng giá xe Porsche 2021 - Ảnh 11

Giá xe Porsche Cayenne

 • Cayenne – 4,720 tỷ đồng
 • Cayenne S – 5,650 tỷ đồng
 • Cayenne GTS – 7,530 tỷ đồng
 • Cayenne Turbo – 9,160 tỷ đồng

Bảng giá xe Porsche 2021 - Ảnh 12

Giá xe Porsche Cayenne Coupé

 • Cayenne Coupé – 5,060 tỷ đồng
 • Cayenne S Coupé – 6,010 tỷ đồng
 • Cayenne GTS Coupé – 7,970 tỷ đồng
 • Cayenne Turbo Coupé- 9.700 tỷ đồng

Để biết thêm thông tin cụ thể về các mẫu xe Porsche đang bán tại Việt Nam, giá xe và các chương trình khuyến mại sắm xe, vui lòng liên hệ tham mưu bán hàng để được phân phối tốt nhất.


Thông tin thêm

Bảng giá xe Porsche 2021

#Bảng #giá #Porsche
[rule_3_plain] #Bảng #giá #Porsche

Bảng giá xe Porsche 2021 mới tại Việt Nam. Giá xe các dòng xe thể thao hạng sang Porsche; xe thể thao Porsche 718, Porsche 911; xe sedan hạng sang Porsche Taycan, Panamera; Xe SUV Cayenne, Macan.
Nhãn hàng Xe thể thao hạng sang Porsche hiện cung ứng đầy đủ danh mục thành phầm tại thị phần Việt Nam bao gồm xe thể thao Porsche 718, Porsche 911; xe sedan hạng sang Porsche Panamera; xe điện Porsche Taycan, Xe SUV thể thao Porsche Cayenne, Porsche Macan.Các bạn dạng xe Porsche tại Việt Nam có bạn dạng tiêu chuẩn, bạn dạng S thể thao, bạn dạng 4S, bạn dạng GTS, bạn dạng Turbo và các bạn dạng mui trần Cabriolet. Tầm giá vận dụng là tầm giá dành cho trang bị tiêu chuẩn, những người mua đề xuất tính tư nhân hoá sẽ chi trả mức tăng giá tương ứng trang bị thêm.Bảng giá xe Porsche 2021 tại Việt Nam Giá xe Porsche 718Porsche 718 Cayman – 3,670 tỷ đồng
Porsche 718 Cayman S – 4,670 tỷ đồng
Porsche 718 Boxster – 3,790 tỷ đồng
Porsche 718 Boxster S – 4,790 tỷ đồng
Giá xe Porsche 911Giá xe Porsche 911 CarreraPorsche 911 Carrera – 6,920 tỷ đồng
Porsche 911 Carrera 4 – 7,400 tỷ đồng
Porsche 911 Carrera Cabriolet – 7,770 tỷ đồng
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet – 8,240 tỷ đồng
Giá xe Porsche 911 Carrera SPorsche 911 Carrera S – 7,850 tỷ đồng
Porsche 911 Carrera 4S – 8,320 tỷ đồng
Porsche 911 Carrera S Cabriolet – 8,690 tỷ đồng
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet – 9,170 tỷ đồng
Giá xe Porsche 911 TargaPorsche 911 Targa 4 – 8,240 tỷ đồng
Porsche 911 Targa 4S – 9,170 tỷ đồng
Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition – 11,590 tỷ đồng
Giá xe Porsche 911 TurboPorsche 911 Turbo – 12,810 tỷ đồng
Porsche 911 Turbo S – 15,430 tỷ đồng
Porsche 911 Turbo Cabriolet – 13,720 tỷ đồng
Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 16,350 tỷ đồng
Giá xe Porsche TaycanTaycan – 4,760 tỷ đồng
Taycan 4S – 5,720 tỷ đồng
Taycan Turbo – 7,960 tỷ đồng
Taycan Turbo S – 9,550 tỷ đồng
Giá xe Porsche PanameraPanamera – 5,310 tỷ đồng
Panamera 4 – 5,500 tỷ đồng
Panamera 4 Executive – 6,010 tỷ đồng
Panamera 4 Sport Turismo – 5,660 tỷ đồng
Panamera GTS – 10,0 tỷ đồng
Panamera GTS Sport Turismo – 10,290 tỷ đồng
Panamera Turbo S – 11,810 tỷ đồng
Giá xe Porsche MacanMacan – 3,220 tỷ đồng
Macan S – 3,700 tỷ đồng
Macan GTS – 4,310 tỷ đồng
Macan Turbo – 4,920 tỷ đồng
Giá xe Porsche CayenneCayenne – 4,720 tỷ đồng
Cayenne S – 5,650 tỷ đồng
Cayenne GTS – 7,530 tỷ đồng
Cayenne Turbo – 9,160 tỷ đồng
Giá xe Porsche Cayenne CoupéCayenne Coupé – 5,060 tỷ đồng
Cayenne S Coupé – 6,010 tỷ đồng
Cayenne GTS Coupé – 7,970 tỷ đồng
Cayenne Turbo Coupé- 9,700 tỷ đồng
Để biết thêm thông tin các dòng xe Porsche bán tại Việt Nam, tầm giá xe và chương trình khuyến mại sắm xe, vui lòng liên hệ các viên chức tham mưu bán hàng để được phân phối tốt nhất.
#Bảng #giá #Porsche
[rule_2_plain] #Bảng #giá #Porsche
[rule_2_plain] #Bảng #giá #Porsche
[rule_3_plain]

#Bảng #giá #Porsche

Bảng giá xe Porsche 2021 mới tại Việt Nam. Giá xe các dòng xe thể thao hạng sang Porsche; xe thể thao Porsche 718, Porsche 911; xe sedan hạng sang Porsche Taycan, Panamera; Xe SUV Cayenne, Macan.
Nhãn hàng Xe thể thao hạng sang Porsche hiện cung ứng đầy đủ danh mục thành phầm tại thị phần Việt Nam bao gồm xe thể thao Porsche 718, Porsche 911; xe sedan hạng sang Porsche Panamera; xe điện Porsche Taycan, Xe SUV thể thao Porsche Cayenne, Porsche Macan.Các bạn dạng xe Porsche tại Việt Nam có bạn dạng tiêu chuẩn, bạn dạng S thể thao, bạn dạng 4S, bạn dạng GTS, bạn dạng Turbo và các bạn dạng mui trần Cabriolet. Tầm giá vận dụng là tầm giá dành cho trang bị tiêu chuẩn, những người mua đề xuất tính tư nhân hoá sẽ chi trả mức tăng giá tương ứng trang bị thêm.Bảng giá xe Porsche 2021 tại Việt Nam Giá xe Porsche 718Porsche 718 Cayman – 3,670 tỷ đồng
Porsche 718 Cayman S – 4,670 tỷ đồng
Porsche 718 Boxster – 3,790 tỷ đồng
Porsche 718 Boxster S – 4,790 tỷ đồng
Giá xe Porsche 911Giá xe Porsche 911 CarreraPorsche 911 Carrera – 6,920 tỷ đồng
Porsche 911 Carrera 4 – 7,400 tỷ đồng
Porsche 911 Carrera Cabriolet – 7,770 tỷ đồng
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet – 8,240 tỷ đồng
Giá xe Porsche 911 Carrera SPorsche 911 Carrera S – 7,850 tỷ đồng
Porsche 911 Carrera 4S – 8,320 tỷ đồng
Porsche 911 Carrera S Cabriolet – 8,690 tỷ đồng
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet – 9,170 tỷ đồng
Giá xe Porsche 911 TargaPorsche 911 Targa 4 – 8,240 tỷ đồng
Porsche 911 Targa 4S – 9,170 tỷ đồng
Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition – 11,590 tỷ đồng
Giá xe Porsche 911 TurboPorsche 911 Turbo – 12,810 tỷ đồng
Porsche 911 Turbo S – 15,430 tỷ đồng
Porsche 911 Turbo Cabriolet – 13,720 tỷ đồng
Porsche 911 Turbo S Cabriolet – 16,350 tỷ đồng
Giá xe Porsche TaycanTaycan – 4,760 tỷ đồng
Taycan 4S – 5,720 tỷ đồng
Taycan Turbo – 7,960 tỷ đồng
Taycan Turbo S – 9,550 tỷ đồng
Giá xe Porsche PanameraPanamera – 5,310 tỷ đồng
Panamera 4 – 5,500 tỷ đồng
Panamera 4 Executive – 6,010 tỷ đồng
Panamera 4 Sport Turismo – 5,660 tỷ đồng
Panamera GTS – 10,0 tỷ đồng
Panamera GTS Sport Turismo – 10,290 tỷ đồng
Panamera Turbo S – 11,810 tỷ đồng
Giá xe Porsche MacanMacan – 3,220 tỷ đồng
Macan S – 3,700 tỷ đồng
Macan GTS – 4,310 tỷ đồng
Macan Turbo – 4,920 tỷ đồng
Giá xe Porsche CayenneCayenne – 4,720 tỷ đồng
Cayenne S – 5,650 tỷ đồng
Cayenne GTS – 7,530 tỷ đồng
Cayenne Turbo – 9,160 tỷ đồng
Giá xe Porsche Cayenne CoupéCayenne Coupé – 5,060 tỷ đồng
Cayenne S Coupé – 6,010 tỷ đồng
Cayenne GTS Coupé – 7,970 tỷ đồng
Cayenne Turbo Coupé- 9,700 tỷ đồng
Để biết thêm thông tin các dòng xe Porsche bán tại Việt Nam, tầm giá xe và chương trình khuyến mại sắm xe, vui lòng liên hệ các viên chức tham mưu bán hàng để được phân phối tốt nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button