Kinh Nghiệm Sử Dụng

Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ xe Mazda tại Việt Nam

Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì xe Mazda tại Việt Nam 5 2016 cụ thể theo từng dòng xe theo các ngành bảo dưỡng, bảo dưỡng xe định kỳ thích hợp với số km vận hành.

Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ xe Mazda tại Việt Nam được phân loại theo đời xe và các dịch vụ bảo dưỡng theo số km vận hành. Chi tiêu bảo trì bao gồm chi tiêu nguyên liệu và nhân lực. Đây là chi tiêu tạm tính mang thuộc tính tham khảo, sẽ có sự chênh lệch tùy theo thời khắc hoặc trạng thái xe với những hạng mục hư hỏng nảy sinh ngoài hạng mục bảo dưỡng định kỳ của xe.

Các ngành bảo dưỡng xe Mazda tại Việt Nam

 • Chừng độ bảo dưỡng bé: 5.000 – 15.000 – 25.000 (Km)
 • Chừng độ bảo dưỡng trung bình: 10.000 – 30.000 – 50.000 (Km)
 • Chừng độ bảo dưỡng vừa và phệ: 10.000 – 30.000 – 50.000 (Km)
 • Mức bảo dưỡng chính: 400.000 – 80.000 – 120.000 (Km)

Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ Mazda tại Việt Nam 5 2016

Giá tham chiếu tính tổng chi tiêu giờ lao động và chi tiêu vật tư thay thế

Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ xe Mazda tại Việt Nam - Ảnh 2

Vật tư thay thế theo các mốc KM, mức bảo dưỡng định kỳ thích hợp với bảng thông tin tham khảo bên dưới. Chi tiêu giờ công cũng tăng dần theo trị giá đời xe và các hạng mục bảo dưỡng định kỳ.

Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ Mazda tại Việt Nam - Ảnh 3

Liên hệ với các đại lý Mazda tại Việt Nam để được cung cấp tốt nhất

 • Mazda Lê Văn Lương – Đại lý Mazda chính hãng tại Hà Nội
 • Mazda Vinh – Đại lý Mazda chính hãng tại Vinh, Nghệ An
 • Mazda Huế – Đại lý Mazda chính hãng tại Huế
 • Mazda Hải Phòng – Đại lý Mazda chính hãng tại Hải Phòng
 • Mazda Đà Nẵng – Đại lý Mazda chính hãng tại Đà Nẵng
 • Mazda Quảng Bình – Đại lý Mazda chính hãng tại Quảng Bình
 • Mazda Nha Trang – Đại lý Mazda chính hãng tại Nha Trang, Khánh Hòa
 • Mazda Bình Dương – Đại lý Mazda chính hãng tại Bình Dương
 • Mazda Cộng Hòa – Đại lý Mazda chính hãng tại Sài Gòn, TP.
 • Mazda Vũng Tàu – Đại lý Mazda chính hãng tại Bà Rịa Vũng Tàu
 • Mazda Tây Ninh – Đại lý Mazda chính hãng tại Tây Ninh
 • Mazda Cần Thơ – Đại lý Mazda chính hãng tại Cần Thơ

Thông tin thêm

Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ xe Mazda tại Việt Nam

#Bảng #giá #dịch #vụ #bảo #dưỡng #định #kỳ #Mazda #tại #Việt #Nam
[rule_3_plain] #Bảng #giá #dịch #vụ #bảo #dưỡng #định #kỳ #Mazda #tại #Việt #Nam

Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì xe Mazda tại Việt Nam 5 2016 cụ thể ở từng dòng xe theo các ngành bảo dưỡng, bảo trì xe định kỳ thích hợp số KM vận hành.
Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ xe Mazda tại Việt Nam được phân loại theo dòng xe và các các bảo dưỡng theo số Km vận hành. Chi tiêu bảo dưỡng bao gồm chi tiêu vật tư và công huân động. Đây là mức chi tiêu tạm tính tham khảo, sẽ có sự méo mó tuỳ theo thời khắc hoặc tính trạng xe với những mục hư hỏng nảy sinh ngoài các hạng mục bảo dướng định kỳ của xe.Các ngành bảo dưỡng xe Mazda tại Việt NamCấp bảo dưỡng bé: 5.000 – 15.000 – 25.000 (Km)
Cấp bảo dưỡng trung bình: 10.000 – 30.000 – 50.000 (Km)
Cấp bảo dưỡng trung bình phệ: 10.000 – 30.000 – 50.000 (Km)
Cấp bảo dưỡng phệ: 400.000 – 80.000 – 120.000 (Km)
​Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ xe Mazda tại Việt Nam 5 2016Mức giá tham khảo tính tổng chi tiêu giờ công huân động và chi tiêu vật tư thay thếNhững vật tư thay thế theo các mốc KM, cấp bảo dưỡng định kỳ thích hợp với bảng thông tin tham khảo dưới đây. Chi tiêu giờ công huân động cũng tăng dần theo trị giá các dòng xe, các hạng mục bảo dưỡng định kỳ.Liên hệ các đại lý Mazda tại Việt Nam để được cung cấp tốt nhấtMazda Lê Văn Lương – Đại lý Mazda chính hãng tại Hà Nội
Mazda Vinh – Đại lý Mazda chính hãng tại Vinh, Nghệ An
Mazda Huế – Đại lý Mazda chính hãng tại Huế
Mazda Hải Phòng – Đại lý Mazda chính hãng tại Hải Phòng
Mazda Đà Nẵng –  Đại lý Mazda chính hãng tại Đà Nẵng
Mazda Quảng Bình –  Đại lý Mazda chính hãng tại Quảng Bình
Mazda Nha Trang – Đại lý Mazda chính hãng tại Nha Trang, khánh Hoà
Mazda Bình Dương – Đại lý Mazda chính hãng tại Bình Dương
Mazda Cộng Hoà – Đại lý Mazda chính hãng tại Sài Gòn, Tp.HCM
Mazda Vũng Tàu – Đại lý Mazda chính hãng tại Bà Rịa Vũng Tàu
Mazda Tây Ninh – Đại lý Mazda chính hãng tại Tây Ninh
Mazda Cần Thơ – Đại lý Mazda chính hãng tại Cần Thơ

#Bảng #giá #dịch #vụ #bảo #dưỡng #định #kỳ #Mazda #tại #Việt #Nam
[rule_2_plain] #Bảng #giá #dịch #vụ #bảo #dưỡng #định #kỳ #Mazda #tại #Việt #Nam
[rule_2_plain] #Bảng #giá #dịch #vụ #bảo #dưỡng #định #kỳ #Mazda #tại #Việt #Nam
[rule_3_plain]

#Bảng #giá #dịch #vụ #bảo #dưỡng #định #kỳ #Mazda #tại #Việt #Nam

Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì xe Mazda tại Việt Nam 5 2016 cụ thể ở từng dòng xe theo các ngành bảo dưỡng, bảo trì xe định kỳ thích hợp số KM vận hành.
Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ xe Mazda tại Việt Nam được phân loại theo dòng xe và các các bảo dưỡng theo số Km vận hành. Chi tiêu bảo dưỡng bao gồm chi tiêu vật tư và công huân động. Đây là mức chi tiêu tạm tính tham khảo, sẽ có sự méo mó tuỳ theo thời khắc hoặc tính trạng xe với những mục hư hỏng nảy sinh ngoài các hạng mục bảo dướng định kỳ của xe.Các ngành bảo dưỡng xe Mazda tại Việt NamCấp bảo dưỡng bé: 5.000 – 15.000 – 25.000 (Km)
Cấp bảo dưỡng trung bình: 10.000 – 30.000 – 50.000 (Km)
Cấp bảo dưỡng trung bình phệ: 10.000 – 30.000 – 50.000 (Km)
Cấp bảo dưỡng phệ: 400.000 – 80.000 – 120.000 (Km)
​Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ xe Mazda tại Việt Nam 5 2016Mức giá tham khảo tính tổng chi tiêu giờ công huân động và chi tiêu vật tư thay thếNhững vật tư thay thế theo các mốc KM, cấp bảo dưỡng định kỳ thích hợp với bảng thông tin tham khảo dưới đây. Chi tiêu giờ công huân động cũng tăng dần theo trị giá các dòng xe, các hạng mục bảo dưỡng định kỳ.Liên hệ các đại lý Mazda tại Việt Nam để được cung cấp tốt nhấtMazda Lê Văn Lương – Đại lý Mazda chính hãng tại Hà Nội
Mazda Vinh – Đại lý Mazda chính hãng tại Vinh, Nghệ An
Mazda Huế – Đại lý Mazda chính hãng tại Huế
Mazda Hải Phòng – Đại lý Mazda chính hãng tại Hải Phòng
Mazda Đà Nẵng –  Đại lý Mazda chính hãng tại Đà Nẵng
Mazda Quảng Bình –  Đại lý Mazda chính hãng tại Quảng Bình
Mazda Nha Trang – Đại lý Mazda chính hãng tại Nha Trang, khánh Hoà
Mazda Bình Dương – Đại lý Mazda chính hãng tại Bình Dương
Mazda Cộng Hoà – Đại lý Mazda chính hãng tại Sài Gòn, Tp.HCM
Mazda Vũng Tàu – Đại lý Mazda chính hãng tại Bà Rịa Vũng Tàu
Mazda Tây Ninh – Đại lý Mazda chính hãng tại Tây Ninh
Mazda Cần Thơ – Đại lý Mazda chính hãng tại Cần Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button